Posiedzenie Rady ds. Zdrowia

W dniu 15 października 2018 r. o godz. 9:00 w Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim odbędzie się posiedzenie Rady ds. Zdrowia w ramach działań przyczyniających się do uzyskania efektów mnożnikowych projektu pt. ,,Weź sobie zdrowie do serca – program profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie chorób układu krążenia w powiecie janowskim” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu PL 13 ,,Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” oraz budżetu państwa.

Proponowany porządek obrad.
1. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
2. Przedstawienie informacji dotyczących projektów inwestycyjnych realizowanych i planowanych do realizacji w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim.
3. Dyskusja.
4. Komunikaty.
5. Zamknięcie obrad.

Zmiana składu Rady ds. Zdrowia

Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim na posiedzeniu w dniu 4 września 2018 r . zmienił skład Rady ds. Zdrowia powołanej w ramach realizacji projektu pt. ,,Weź sobie zdrowie do serca- program profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie chorób układu krążenia w powiecie janowskim” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu PL 13 ,,Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” oraz budżetu państwa. Do składu rady powołano Panią Irenę Błojdę zgłoszoną przez Burmistrza Modliborzyc. Dotychczasową przedstawicielką Gminy Modliborzyce była Pani Irena Kędzierska.

Family Cross Duathlon 2017

Bieg w ramach realizacji działań przyczyniających się do uzyskania efektów nośnikowych projektu pt. „Weź sobie zdrowie do serca – program profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie chorób układu krążenia w powiecie janowskim” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa.

Do pobrania: REGULAMIN

Posiedzenie Rady ds. Zdrowia

W dniu 18 lipca 2017 r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim odbędzie się posiedzenie Rady ds. Zdrowia w ramach działań przyczyniających się do uzyskania efektów mnożnikowych projektu pt. ,,Weź sobie zdrowie do serca – program profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie chorób układu krążenia w powiecie janowskim” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu PL 13 ,,Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”  oraz budżetu państwa.

                                                                                                                                                      

Proponowany porządek obrad.

  1. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
  2. Przedstawienie informacji dotyczących planowanych w 2017 r. działań przyczyniających się do uzyskania efektów mnożnikowych projektu pt. ,,Weź sobie zdrowie do serca- program profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie chorób układu krążenia w powiecie janowskim”.
  3. Dyskusja.
  4. Komunikaty.
  5. Zamknięcie obrad.
PolandEnglish