Posiedzenie Rady ds. Zdrowia

W dniu 18 lipca 2017 r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim odbędzie się posiedzenie Rady ds. Zdrowia w ramach działań przyczyniających się do uzyskania efektów mnożnikowych projektu pt. ,,Weź sobie zdrowie do serca – program profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie chorób układu krążenia w powiecie janowskim” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu PL 13 ,,Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”  oraz budżetu państwa.

                                                                                                                                                      

Proponowany porządek obrad.

  1. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
  2. Przedstawienie informacji dotyczących planowanych w 2017 r. działań przyczyniających się do uzyskania efektów mnożnikowych projektu pt. ,,Weź sobie zdrowie do serca- program profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie chorób układu krążenia w powiecie janowskim”.
  3. Dyskusja.
  4. Komunikaty.
  5. Zamknięcie obrad.

Badania przesiewowe w Mobilnym Punkcie Porad w ramach realizacji działań przyczyniających się do uzyskania efektów mnożnikowych projektu!!!

W ramach realizacji działań przyczyniających się do uzyskania efektów mnożnikowych projektu pt. ,,Weź sobie zdrowie do serca- program profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie chorób układu krążenia w powiecie janowskim” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu PL 13 ,,Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” oraz budżetu państwa zostaną przeprowadzone badania przesiewowe wśród mieszkańców powiatu janowskiego w wieku 35-64 lata w kierunku chorób układu krążenia. W Mobilnym Punkcie Porad, który będzie funkcjonał:

  1. 13 sierpnia 2017 podczas Festiwalu Kaszy Gryczaki w Parku Misztalec w Janowie Lubelskim
  2. 27 sierpnia 2017 podczas pikniku zdrowotnego połączonego z dożynkami powiatowymi w miejscowości Godziszów Trzeci (przed budynkiem Urzędu Gminy Godziszów)

będzie można skorzystać z konsultacji lekarskiej, porady dietetyka oraz instruktora rekreacji ruchowej. U każdego pacjenta zostanie określony wskaźnik BMI, poziom glukozy i cholesterolu, ciśnienia krwi, wykonane badanie EKG. Przeprowadzona zostanie także ankieta zdrowotna, która w połączeniu z powyższymi badaniami pozwoli na określenie ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia.

W ramach pikniku zdrowotnego połączonego z dożynkami powiatowymi zostanie przeprowadzony pokaz dietetycznego gotowania oraz konkurs o zdrowym stylu życia, dla zwycięzców którego przewidziane są nagrody.

Natomiast z Uroczystością 78 Rocznicy Zakończenia Działań Obronnych Grupy płk Zieleniewskiego, które odbędzie się 1 października 2017 r. w Momotach Górnych powiązane będą biegi i rajd rowerowy, dla zwycięzców których także przewidziano nagrody.

Zmiana składu Rady ds. Zdrowia i Regulaminu jej pracy

Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2017 roku zmienił skład Rady ds. Zdrowia powołanej w ramach realizacji projektu pt.,,Weź sobie zdrowie do serca-program profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie chorób układu krążenia w powiecie janowskim” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu PL 13,,Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” oraz budżetu państwa. Zmiana jest związana ze zmianami Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego. Zamiast Naczelnika Wydziału  Spraw Społecznych, Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, który to Wydział został zlikwidowany, przedstawicielem Powiatu w  Radzie  został Pan Janusz Mucha pracujący na samodzielnym stanowisku ds. obywatelskich i bezpieczeństwa. W związku z zakończeniem realizacji projektu i statusem Rady jako ciała opiniodawczego zmieniono rolę w Radzie przedstawicieli powiatu z decyzyjnej na opiniodawczą.  Ponadto Zarząd dokonał zmian w  Regulaminie pracy Rady, tj. §  1 ust. 4 Regulaminu otrzymał brzmienie ,,4.Przewodnictwo w Radzie sprawuje Powiat Janowski”.

Informacja

Janów Lubelski, dn. 5 grudnia 2016 r.

  INFORMACJA

              Powiat Janowski realizując program pt. ,,Weź sobie zdrowie do serca-program profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie chorób układu krążenia w powiecie janowskim” finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu PL 13 ,,Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” oraz budżetu państwa zobowiązał się do promowania wypracowanego i wdrożonego modelu oraz wyników badań realizowanych w ramach programu.

W związku z powyższym, Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim oferuje swój merytoryczny udział w organizowanych przez Państwa przedsięwzięciach dotyczących promocji zdrowia w zakresie chorób układu krążenia oraz realizacji programów profilaktyki zdrowotnej.

 

Zmiana składu Rady ds. Zdrowia i Regulaminu jej pracy

Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim na posiedzeniu w dniu 12 października 2016 r. zmienił skład Rady ds. Zdrowia powołanej w ramach realizacji projektu pt. ,,Weź sobie zdrowie do serca- program profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie chorób układu krążenia w powiecie janowskim” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu PL 13 ,,Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” oraz budżetu państwa. Zmiana jest związana z zakończeniem realizacji projektu i zmianami kadrowymi w Starostwie Powiatowym. Jedynym przedstawicielem Powiatu w Radzie będzie Pan Sławomir Dworak – członek Zarządu Powiatu, który pełni funkcję jej przewodniczącego.

W dniu 18 października 2016 roku Zarząd Powiatu zmienił Regulamin pracy Rady. Zgodnie z wprowadzoną zmianą posiedzenia Rady będą się odbywać w siedzibie Starostwa Powiatowego przynajmniej raz w roku. Do tej pory posiedzenia Rady odbywały się nie rzadziej niż raz na 4 miesiące.

PolandEnglish