Posiedzenie Rady ds. Zdrowia

W dniu 18 lipca 2017 r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim odbędzie się posiedzenie Rady ds. Zdrowia w ramach działań przyczyniających się do uzyskania efektów mnożnikowych projektu pt. ,,Weź sobie zdrowie do serca – program profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie chorób układu krążenia w powiecie janowskim” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu PL 13 ,,Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”  oraz budżetu państwa.

                                                                                                                                                      

Proponowany porządek obrad.

  1. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
  2. Przedstawienie informacji dotyczących planowanych w 2017 r. działań przyczyniających się do uzyskania efektów mnożnikowych projektu pt. ,,Weź sobie zdrowie do serca- program profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie chorób układu krążenia w powiecie janowskim”.
  3. Dyskusja.
  4. Komunikaty.
  5. Zamknięcie obrad.
PolandEnglish