Współpraca z różnymi podmiotami

WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETEM MEDYCZNYM

W ramach realizacji Programu została nawiązana współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. Powołana zostanie grupa studencka składająca się ze studentów Uniwersytetu, która pod nadzorem opiekunów naukowych szczegółowo analizować będzie zgromadzone w wyniku realizacji projektu informacje w celu dokładnej analizy czynników mających wpływ na ryzyko zachorowań na choroby układu krążenia wśród mieszkańców powiatu janowskiego.

Na ramach realizacji Programu zorganizowany zostanie obóz naukowy dla grupy studentów, a wyniki prac podczas tego obozu zostaną przedstawione w formie publikacji, które wykorzystywane będą przy okazji wdrażania kolejnych programów profilaktycznych.

Osobami delegowanymi przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie do kontaktu i współpracy są:

  • dr hab. Barbara Ślusarska
  • dr hab. Andrzej Jaroszyński
PolandEnglish