Licznik odwiedzin
1526
Dziś3
Wczoraj9
W ubiegłym tygodniu28
W ubiegłym miesiącu54
Wszystkich1526
Twój adres IP:
35Dot175Dot190Dot77
Użytkowników online 0
Gości 1

Umowa na realizację II etapu prac geodezyjnych dla części 47 gmina Chrzanów podpisana

W dniu 14 sierpnia 2018 roku przedstawiciele powiatu: Starosta Grzegorz Pyrzyna, Wicestarosta Antoni Kulpa oraz Skarbnik Powiatu Barbara Fuszara podpisali umowę z GEORES Sp. z o.o. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Rafała Kraskę na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB, utworzenie inicjalnej bazy GESUT oraz utworzenie bazy BDOT500 dla gminy Chrzanów w ramach projektu partnerskiego „ e- Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W podpisaniu umowy uczestniczył także Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru - Jan Rogala. Planowany termin zakończenia realizacji umowy to luty 2020 roku.

 

 

Umowa na realizację I etapu prac geodezyjnych w powiecie janowskim podpisana

W dniu 1 lutego 2018 roku przedstawiciele powiatu: Starosta Grzegorz Pyrzyna, Wicestarosta Antoni Kulpa oraz Skarbnik Powiatu Barbara Fuszara podpisali umowę z Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym w Lublinie Sp. z o.o. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Waldemara Wapińskiego na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy GESUT oraz utworzenie bazy BDOT500 dla gminy Potok Wielki (bez Dąbrówki i Dąbrowicy) w ramach projektu partnerskiego ,,e- Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Planowany termin zakończenia realizacji umowy to koniec czerwca 2019 r.

 

 

 

 

„e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”

logo-egeo1Projekt realizowany przez: Powiat Lubelski (lider), Powiat Bialski (partner) , Powiat Biłgorajski (partner), Powiat Chełmski (partner), Powiat Hrubieszowski (partner), Powiat Janowski (partner), Powiat Krasnostawski (partner), Powiat Kraśnicki (partner), Powiat Lubartowski (partner), Powiat Łęczyński (partner), Powiat Łukowski (partner), Powiat Opolski (partner), Powiat Parczewski (partner), Powiat Puławski (partner), Powiat Radzyński (partner), Powiat Rycki (partner), Powiat Świdnicki w Świdniku (partner), Powiat Tomaszowski (partner), Powiat Włodawski (partner), Powiat Zamojski (partner).

 

„e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” to partnerski projekt powiatów ziemskich województwa lubelskiego, liderem projektu jest Powiat Lubelski. Przedsięwzięcie zakłada „ucyfrowienie” powiatowych zasobów geodezyjnych obejmujących niemal 70 % powierzchni Województwa Lubelskiego. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych jest bardzo ważna, ponieważ korzystają z nich wszyscy właściciele nieruchomości, w tym inwestorzy. Część zbiorów jest już opracowana w wersji numerycznej, ale reszta ma formę analogową, co nie pozwala na ich szybkie wykorzystanie i udostępnianie. Poza tym zaawansowanie prac nad tworzeniem takich zbiorów w formie numerycznej w poszczególnych powiatach jest różne. Dlatego celem podjętego przedsięwzięcia jest ujednolicenie tego systemu, opracowanie numerycznej bazy danych, włącznie z mapami, by w ten sposób zdecydowanie ułatwić do nich dostęp.

 

Obecnie osoby, które występują o wydanie dokumentów z rejestru gruntów i budynków otrzymują je przeważnie w wersji papierowej z niezbędnymi opisami. Dzięki planowanemu uruchomieniu e-usług droga i formalności związane z obsługą z zakresu geodezji i kartografii świadczonych przez Powiaty zdecydowanie się skróci, część spraw będzie mona załatwić nawet bez konieczności wychodzenia z domu.

W ramach projektu wykonana zostanie cyfrowa ortofotomapa, obejmująca zdjęcia terenu wszystkich dwudziestu powiatów ziemskich województwa lubelskiego - obejmująca obszar ponad 24 tys. km2. Efekt finalny prac będzie można zobaczyć wiosną 2018 roku. Realizacja projektu przewidziana jest do roku 2020, wśród planowanych zadań przewidywane jest m.in.: dostosowane istniejących baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) i Bazy Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500), nadzór nad wykonaniem prac geodezyjnych i kartograficznych, skanowanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakup sprzętu informatycznego, zakup oprogramowania do utworzenia lub rozbudowy istniejących geoportali do świadczenia e-usług oraz koszty organizacji i zarządzania projektem obejmujące: szkolenia, ekspertyzy, promocja, obsługa prawna, studium wykonalności oraz koszty związane z pracą biura projektu.

 

 

Projekt dofinansowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, w formie współfinansowania UE oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Tytuł projektu: „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”

Nazwa Beneficjenta: Powiat Lubelski

Numer i nazwa działania: Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie

Całkowita wartość projektu: 187 500 000,00 zł

Całkowite wydatki kwalifikowane 187 500 000,00 złDofinansowanie projektu z UE: 159 375 000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu Państwa: 15 450 000,00 zł

Wkład własny partnerów: 12675 000,00 zł

Umowa o dofinansowanie: RPLU.02.01.00-06-0039/16-00 z dnia 18 lipca 2017r.

stopka

 

 

 

 

 

 
Aktualności z serwisu rpo.lubelskie.pl