Data: 27.09.2020 Imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego

Elektroniczne formularze

opublikowano: 2012-07-03 10:49:41
Poniżej możliwe są do pobrania niektóre gotowe druki w formacie PDF i DOC do własnego wydrukowania i wypełnienia:
 
Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności:
 

 • Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób do lat 16 - PDF - DOCX
 • Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej lat 16 - PDF - DOCX
 • Zaświadczenie lekarskie - PDF - DOC
 • Oświadczenie o miejscu pobytu  stałego - PDF - DOCX
 
Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
 

 • Budowlane ABC - https://budowlaneabc.gov.pl
 • B1 - Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, lub zmianę pozwolenia - PDF - DOC
 • B2 - Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego - PDF - DOC
 • B3 - Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością - PDF - DOC
 • B4 - Informacja uzupełniająca do wniosku, oświadczenia lub zgłoszenia - PDF - DOC
 • Owiadczenie strony postępowania - PDF - DOC
 • Wniosek o odstępstwo od przepisów techn.-bud. - PDF - DOC
 • Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę - PDF - DOC
 • Wniosek o przeniesienie zgłoszenia - PDF - DOC
 • Wniosek o rozstrzygnięcie o niezbędnoci wejścia w teren - PDF - DOC
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu - PDF - DOC
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia określającego czy przedmiotowa/e działka/i objęta/e jest/są uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej - PDF - DOCX
 • Zgłoszenie budowy ogrodzenia - PDF - DOC
 • Zgłoszenie budowy przylączy - PDF - DOC
 • Zgłoszenie budowy, robót budowlanych - PDF - DOC
 • Zgłoszenie robót budowlanych - usunięcie azbestu - PDF - DOC
 • Zgłoszenie rozbiórki - PDF - DOC
 • Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania - PDF - DOC
 • Zgoda strony na przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę - PDF - DOC
 • Zgoda strony na przeniesienie zgłoszenia - PDF - DOC

 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru:

 
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych:

polecane wydarzenia

Gminy powiatu janowskiego