Licznik odwiedzin
5658
Dziś12
Wczoraj7
W ubiegłym tygodniu97
W ubiegłym miesiącu293
Wszystkich5658
Twój adres IP:
3Dot235Dot137Dot159
Użytkowników online 0
Gości 3

Podsumowanie realizacji projektu pt.,,Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Janowskiego"

Kończy się realizacja projektu pt.,,Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Janowskiego"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

 

Więcej…

 

Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim zakończona

Zakończyła się modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w ramach projektu pt. „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Janowskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020Isi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

 

Więcej…

 

Trwają prace modernizacyjne w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim

 
stopka-logo

 

Prace modernizacyjne na warsztatach szkolnych ZST rozpoczęte!

Rozpoczęła się modernizacja pracowni na warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w ramach projektu pt. ,,Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Janowskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zadanie ma zostać wykonane do końca września bieżącego roku.

 

Więcej…

 

Zakupiono wyposażenie do pracowni w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim przy ul. Wyszyńskiego 33

W ramach projektu został zakupiony sprzęt i wyposażenie do pracowni hotelarskiej oraz zestaw trzech mikroskopów do pracowni biologii leśnej i łowiectwa w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim.

Fotogaleria


02-Resizer-250S
03-Resizer-250S

 

Więcej…

 

Prace modernizacyjne w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim przy ul. Wyszyńskiego 33

Zakończyły się prace modernizacyjne w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim przy ul. Wyszyńskiego 33 realizowane w ramach projektu. W najbliższym czasie planowany jest zakup wyposażenia do pracowni hotelowej.

Więcej…

 

Prawie 200 tys. zł na rozwój bazy dydaktycznej Zespołu Szkół „U Witosa”

witos-prac-Resizer-250Q85SPowiat Janowski unowocześnia bazę dydaktyczną szkół pod kątem poprawy infrastruktury kształcenia zawodowego. Chodzi o dwie pracownie zawodowe, które powstaną w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół „U Witosa” przy ulicy Wyszyńskiego jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Prace modernizacyjno - remontowe wykona Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Izoterm” Zbigniew Łata ze Stalowej Woli. Umowę w tej sprawie podpisano 20 marca. Inwestycja pochłonie prawie 200 tys. zł. Pieniądze pochodzą z budżetu unijnego (w kosztach partycypuje też Powiat Janowski).

stopka-logo

 

Tablice informacyjne projektu

Zgodnie z wymogami dotyczącymi promocji i informacji o projektach realizowanych w ramach polityki spójności 2014-2020 na budynkach Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim, Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim oraz Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim zostały zamontowane tablice informacyjne informujące o realizacji projektu.

Tablica_ZST-Resizer-200Q85S

 

Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Janowskiego

Celem głównym projektu jest dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie janowskim. Cel ten wynika bezpośrednio ze zdiagnozowanych problemów szkolnictwa zawodowego na obszarze powiatu janowskiego spowodowanych brakiem odpowiedniego wyposażenia i niedostosowaną infrastrukturą pracowni/warsztatów szkolnych. Uzupełnieniem celu głównego jest cel pomocniczy ,,Poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego w powiecie janowskim”, gdyż dostosowanie oferty szkolnictwa wpłynie na poprawę jakości kształcenia. Realizacja celów projektu przyczyni się do wzrostu liczby uczniów w szkołach zawodowych i zwiększenia zdawalności egzaminów zawodowych, a tym samym na zwiększenie liczby wykwalifikowanych specjalistów w branżach pożądanych na lokalnym rynku pracy. Osiągnięcie celów pozwoli na zrównoważone wykorzystanie zmodernizowanej i doposażonej infrastruktury szkolnictwa zawodowego, co przełoży się na zwiększenie atrakcyjności społeczno –gospodarczej powiatu janowskiego. Wskazane cele są spójne z celem szczegółowym RPO WL w ramach działania 13.6, gdyż przyczyniają się do poprawy warunków kształcenia zawodowego poprzez prace modernizacyjne i zakup wyposażenia oraz zwiększenia zainteresowania podejmowaniem edukacji w szkolnictwie zawodowym. Ponadto cele projektu są spójne z celami strategicznymi operacyjnymi Diagnozy i planu rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim do roku 2025.

Projekt obejmuje poprawę warunków i jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Janowskiego. Realizowany będzie na obszarze miasta Janów Lubelski na nieruchomościach należących do powiatu - Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim oraz Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim. Swoim zakresem obejmuje modernizację infrastruktury szkolnictwa zawodowego, a także doposażenie 10 pracowni/warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt zgodny z rekomendacjami KOWEZiU. Ponadto infrastruktura szkolna, dzięki realizacji projektu dostosowana zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, przez co osoby te będą miały łatwiejszy dostęp do nauki w szkole. Wsparte zostaną zawody wpisujące się w inteligentne specjalizacje województwa lubelskiego (technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik technologii drewna, technik leśnik)z branży szybkiego wzrostu: technik budownictwa i istotne dla lokalnego rynku pracy(technik hotelarstwa).Podczas realizacji projektu w infrastrukturze szkolnej zostaną wdrożone rozwiązania mające na celu zindywidualizowane podejście do ucznia(prowadzenie zajęć w mniejszych grupach), pomoc kandydatom na uczniów w wyborze odpowiedniej specjalizacji (np. dni otwarte, wizyty studyjne), a także system śledzenia losów absolwentów. Dzięki realizacji projektu zostanie wzmocniona współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami, zwiększy się zainteresowanie edukacją zawodów i poprawi się zdawalność egzaminów zawodowych. Spowoduje to zwiększenie liczby wykwalifikowanych specjalistów w branżach pożądanych na lokalnym rynku pracy. Kluczowym rezultatem projektu jest rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury, która w 2020 r. wyniesie 545 uczniów. Wskaźnik produktu to 2 wsparte obiekty, wyposażone w 18 szt. sprzętu i potencjał wspartej infrastruktury obejmujący 587 uczniów.

Tytuł projektu: ,,Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Janowskiego”

 

Oś priorytetowa: 13 Infrastruktura społeczna

Działanie: 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego

Okres realizacji projektu: 05.05.2016 r.- 31.12.2019 r.

Wartość projektu: 2 990 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 098 867,69 zł

 
Aktualności z serwisu rpo.lubelskie.pl