Tablice informacyjne projektu

Zgodnie z wymogami dotyczącymi promocji i informacji o projektach realizowanych w ramach polityki spójności 2014-2020 na budynkach Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim, Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim oraz Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim zostały zamontowane tablice informacyjne informujące o realizacji projektu.

Tablica_ZST-Resizer-200Q85S