Prawie 200 tys. zł na rozwój bazy dydaktycznej Zespołu Szkół „U Witosa”

witos-prac-Resizer-250Q85SPowiat Janowski unowocześnia bazę dydaktyczną szkół pod kątem poprawy infrastruktury kształcenia zawodowego. Chodzi o dwie pracownie zawodowe, które powstaną w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół „U Witosa” przy ulicy Wyszyńskiego jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Prace modernizacyjno - remontowe wykona Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Izoterm” Zbigniew Łata ze Stalowej Woli. Umowę w tej sprawie podpisano 20 marca. Inwestycja pochłonie prawie 200 tys. zł. Pieniądze pochodzą z budżetu unijnego (w kosztach partycypuje też Powiat Janowski).

stopka-logo