Data: 04.07.2020 Imieniny: Aureli, Malwiny, Zygfryda
Fundusz Stypendialny im. Marii i Lecha Kaczyńskich. Akty stypendialne 25 stypendystom wręczyła Marta Kaczyńska. Fotogaleria cz. I
opublikowano: 2015-12-15 15:00:00

         Dwudziestu pięciu uczniów z powiatu janowskiego otrzymało stypendium w ramach drugiej edycji Funduszu Stypendialnego im. Marii i Lecha Kaczyńskich - akty stypendialne stypendystom wręczyła 14 grudnia na uroczystej gali w Janowskim Ośrodku Kultury Marta Kaczyńska - córka śp. Pary Prezydenckiej.

        Pani Marta nie kryła wzruszenia, kiedy prowadzący spotkanie: Ewa Janus i Artur Pizoń - przypominając sylwetki Marii i Lecha Kaczyńskich, informowali o idei i działalności Funduszu Stypendialnego ich imienia. - Jestem wzruszona, że zostałam zaproszona i że udało mi się dzisiaj do państwa przyjechać. Chciałam podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do utworzenia funduszu imienia moich rodziców - funduszu, który doskonale koresponduje z tym, jakimi byli ludźmi - mówiła, wspominając matkę i ojca.

Moja mama uczyła się języków obcych

Moja mama wychowywała się w Rabce. Była dzieckiem, które miało niełatwe dzieciństwo z uwagi na dość ciężką chorobę. Była chora na serce, mając kilkanaście lat przeszła poważną operację, wiec nie wszystko szło łatwo. Wychowywała się w trudnych warunkach, ale od dziecka - co wynika z jej pamiętnika, który mam do dzisiaj, miała marzenia. I potrafiła te marzenia przekształcić w plany. Marzyła o tym, żeby podróżować po świecie i poznawać ludzi - w związku z tym, od małego uczyła się języków obcych, grała na fortepianie. Potem wymyśliła sobie, że zacznie studiować handel zagraniczny, i z Rabki pojechała do Sopotu, żeby podjąć studia i rozpocząć realizację swoich planów, co jej się udawało. Wyjeżdżała za granicę także jako opiekunka do dzieci. Pracowała po to, żeby uczyć się języków obcych i poznawać świat, ludzi i kulturę, co później zaowocało w pracy Pierwszej Damy Rzeczypospolitej Polskiej. Mama była bardzo ceniona - głównie za granicą, właśnie z uwagi na znajomość czterech języków obcych, otwartość do ludzi i za bezpośredniość.

Ojciec wymyślił sobie, że zostanie politykiem

Z kolei ojciec, w wieku 12 lat, tuż po nagraniu filmu „O dwóch takich, co ukradli księżyc”, wymyślił sobie, że zostanie politykiem. Mając 12 lat postanowił, że chciałby zmienić Polskę, a to przecież były czasy głębokiego komunizmu i wielu osobom wydawało się, że przeprowadzenie takiej operacji jest absolutnie niemożliwe, że odzyskanie tej prawdziwej wolności, którą straciliśmy po drugiej wojnie światowej, jest przedsięwzięciem abstrakcyjnym, niemożliwym do wykonania…, a ojciec zrealizował swój pomysł. Już jako młody człowiek - tuż po studiach, podjął pracę na Uniwersytecie Gdańskim i zaangażował się w pomoc robotnikom (których prawa były w tamtych czasach regularnie łamane), wstąpił do wolnych związków zawodowych, później współtworzył „Solidarność”. Poświęcał dużo swojego prywatnego życia dla walki o wolną Polskę i zrealizował swój cel, bo - przy wszystkich ułomnościach naszego państwa, żyjemy jednak w kraju niekomunistycznym, w wolnej Polsce.

Warto mieć ambicje, warto mieć marzenia...

Moi rodzice byli niezwykle ambitni i to już od dzieciństwa, a mówię o tym z uwagi na młodych ludzi - stypendystów. Mówię o tym dlatego, żebyście pamiętali o patronach tego stypendium - Marii i Lechu Kaczyńskim jako o ludziach, którzy swoim życiem pokazali, że warto mieć marzenia, że trzeba do nich dążyć (jakkolwiek wydawałyby się one niemożliwe do wykonania) i je realizować. Nawiązując jeszcze do rodziców, chciałabym, żebyście pamiętali, że warto mieć plany i ambicje, ale nade wszystko warto być dobrym człowiekiem, bo gdy jest się dobrym człowiekiem, pozostaje po nim coś najważniejszego - pamięć o nim wśród ludzi kolejnych pokoleń, tak - jak mam nadzieję, dzieje się to w przypadku moich rodziców, o których wciąż pamiętamy. Wierzę, że pamięta o nich coraz więcej ludzi, mimo że czas płynie od momentu, kiedy odeszli z tego świata.

 

W trakcie spotkania, gratulowano stypendystom oraz dziękowano za obecność Marcie Kaczyńskiej

Dodajmy, że spotkanie rozpoczęto od projekcji filmu o Lechu Kaczyńskim „Niosła go Polska”. W międzyczasie, minutą ciszy uczczono pamięć ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Panią Martę witał Jerzy Bielecki - Poseł na Sejm RP, Jan Frania - Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz Krzysztof Kołtyś - Burmistrz Janowa. Na scenie, podczas wręczania uczniom aktów stypendialnych, Marcie Kaczyńskiej towarzyszył - oprócz Posła i Burmistrza, Grzegorz Czelej - Wicemarszałek Senatu IX kadencji oraz ks. kan. dr Jacek Staszak. W części artystycznej wystąpili uczniowie z janowskiego gimnazjum. W trakcie spotkania, gratulowano stypendystom oraz dziękowano za obecność Marcie Kaczyńskiej. W imieniu nagrodzonych, dziękowała zdolna Julia Kierepka z janowskiego gimnazjum oraz Elżbieta Jakubiec - utalentowana dziewczynka z Zespołu Szkół w Białej.

 

Kolejnych 25 stypendystów Funduszu im. Marii i Lecha Kaczyńskich

Ogromnymi brawami nagrodzono również stypendystów. Wśród wyróżnionych, piętnaścioro uczy się w zespołach szkół (w nawiasach podano miejscowości, w których uczą się uczniowie). Są to: Monika Pawłasek (Błażek), Elżbieta Jakubiec (Biała), Marcin Krzysztof Gałus (Wólka Ratajska), Patrycja Styk (Chrzanów), Marcin Wołoszynek (Wierzchowiska), Mikołaj Kucia (Stojeszyn), Alicja Kusz (Modliborzyce), Klaudia Jędzura (Godziszów), Weronika Kargut (Potok Wielki), Paweł Mateusz Drozd (Zdziłowice), Kinga Chołody (Potok Stany), Paulina Sulowska (Batorz), Natalia Anna Buczyńska (Dzwola), Wojciech Tylus (Krzemień) i Bartosz Kotrybała (Kocudza). Sześciu stypendystów uczęszcza do szkół podstawowych - chodzi o Mariolę Wiechnik ze szkoły w Piłatce, Damiana Chmiela z podstawówki w Andrzejowie, Agatę Łukasik ze szkoły w Momotach Górnych, Pawła Zdybla ze szkoły w Otroczu, Natalię Bańkę z podstawówki w Branwi i Magdalenę Rawską ze szkoły w Janowie. Stypendia edukacyjne powędrowały również do trzech uczniów janowskich szkół ponadgimnazjalnych. Stypendium otrzymała Karolina Kulpa z Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa, Katarzyna Madras z Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza i Kamil Zarębski z Zespołu Szkół Technicznych. Stypendium otrzymała również Julia Kierepka z janowskiego gimnazjum. Wszystkim stypendystom gratulujemy.

W trakcie spotkania dziękowano osobom zaangażowanym w akcję

W trakcie spotkania, Jerzy Bielecki - Poseł na Sejm RP, pomysłodawca akcji, za organizację przedsięwzięcia dziękował członkom Komitetu Organizacyjnego, radnym powiatowym i gminnym, dyrektorom szkół, nauczycielom, kapłanom, ministrantom oraz wszystkim sponsorom i darczyńcom.

Podziękowania należą się wielu osobom, zaangażowanym w zbiórkę i sprawny przebieg organizacji Funduszu Stypendialnego im. Marii i Lecha Kaczyńskich. Zacznijmy od Posła Jerzego Bieleckiego, Roberta Kamińskiego, Jolanty Zezulińskiej, Pawła Golca z Godziszowa - Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, Ewy Janus - Przewodniczącej Rady Miejskiej, Artura Pizonia - naczelnika jednego z wydziałów janowskiego Starostwa oraz Jana Frani - Radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego. Podziękowania należą się też innym osobom z siedmiu gmin powiatu janowskiego. I tak, w gminie Batorz, w akcję zaangażowali się dwaj księża: ks. Władysław Szyszka z parafii w Batorzu i ks. Robert Kusiak z parafii w Błażku oraz Stanisław Hałabis z Batorza i Krzysztof Bednarczyk z Błażka. W gminie Chrzanów, akcję stypendialną wspierał ks. kan. Wiesław Łobaza z parafii w Chrzanowie i ks. Adam Puścizna z parafii w Otroczu oraz Władysław Sowa - Przewodniczący Rady Powiatu, Leszek Biernat z Chrzanowa, z Łady - Teresa Lewczyk i Joanna Rycerz  oraz wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu Zespołu Szkół w Chrzanowie pod opieką Heleny Kaproń. W gminie Dzwola udzielał się Kazimierz Małek - Przewodniczący Rady Gminy oraz dwaj sąsiedzi z Krzemienia o identycznym imieniu i nazwisku: Józef Kaproń i Józef Kaproń - radny gminny oraz kapłani: ks. Bartosz Rachwał z parafii w Branwi, ks. kan. Piotr Kubicz z parafii w Dzwoli, ks. Jan Kardaś z parafii w Kocudzy i ks. kan. Stanisław Gieroń z parafii w Krzemieniu. W gminie Godziszów w akcję zaangażował się też Zenon Zyśko - Członek Zarządu Powiatu, Józef Zbytniewski - Wójt Gminy Godziszów oraz kapłani: ks. kan. Józef Krawczyk z parafii w Godziszowie, ks. Marek Siwecki z parafii w Wólce Ratajskiej, ks. Wacław Hapak z Andrzejowa, ks. Stanisław Turek ze Zdziłowic oraz ks. Stanisław Karkosza z Piłatki. W gminie Janów Lubelski za wsparcie akcji i życzliwość należy podziękować w szczególności trzem kapłanom: ks. kan. dr Jackowi Staszakowi z parafii św. Jana Chrzciciela, ks. kan. dr Jackowi Beksińskiemu z parafii św. Jadwigi oraz ks. Kazimierzowi Saganowi z parafii w Momotach, jak również Krzysztofowi Kołtysiowi - Burmistrzowi Janowa, Czesławowi Krzysztoniowi - Wiceburmistrzowi i Krystynie Ćwiek - nauczycielce janowskiej podstawówki.    W Gminie Modliborzyce, w organizację akcji zaangażował się Michał Komacki - radny powiatowy, Zofia Komacka, Ryszard Fiut - radny gminny, Łukasz Piszczek z Wolicy, Marek Wieleba z Brzezin, Sebastian Samuła z Modliborzyc oraz kapłani: ks. kan. Marek Danek z parafii w Modliborzycach, ks. kan. Zbigniew Solarz z parafii w Wierzchowiskach oraz ks. kan. Krzysztof Woźniak z parafii w Brzezinach Stojeszyńskich. W gminie Potok Wielki udzielał się Grzegorz Pyrzyna - Starosta Janowski, Grzegorz Rachwał z Woli Potockiej, Wioletta Biała z Dąbrowicy, Wiesław Kałuża z Potoczka oraz kapłani: ks. kan. Stanisław Piasecki z parafii w Potoku Wielkim i ks. kan. Józef Rainer z Potoka Stanów (w materiale wykorzystano informacje, przekazane przez członków Komitetu).

To dla mnie ogromna radość, że w ten sposób moi rodzice zostali upamiętnieni…

            Po spotkaniu, pani Marta znalazła czas na chwilę rozmowy.

Pani Marto, gdy pani patrzy na naszych stypendystów, to nasuwają się jakieś wspomnienia?

Nasuwają się, szczególnie te, związane z domem kultury w Sopocie (do którego chodziłam mając 8, 9 i 10 lat) oraz te, związane ze szkołą baletową, w której byłam tylko 2,5 roku, ale to był niezwykle istotny czas mojego życia. To był czas, w którym bardzo dużo się nauczyłam, ponieważ ta szkoła uczy tańca, ale przede wszystkim samodyscypliny, organizacji i wiary w swoje możliwości, których, jak widzę, nie brakuje stypendystom - te dzieci są naprawdę utalentowane i co ważne - pracowite.

To dzieci z małych miejscowości…

… które mają szansę zdobywać szczyty, bo zawsze warto próbować, tym bardziej, że jest tu kilka diamentów do oszlifowania. To też jest rola rodziców, którzy powinni uczyć dzieci wiary w siebie i za wszelką cenę wspierać je w realizacji marzeń i talentów.

W jaki sposób wspiera pani córki?

Przede wszystkim staram się im dodawać wiary w siebie, chociaż tego aż tak bardzo im nie brakuje, a poza tym wychodzę z założenia, że trzeba starać się ukierunkowywać dzieci, ale też i podążać za ich zainteresowaniami, wspierać je.

Bardzo ciepło wyrażała się pani o swoich rodzicach. Gdy pani patrzy na swoje dzieci, widzi pani podobieństwo do babci i dziadka?

Widzę podobieństwo do babci i dziadka i to jest - powiem szczerze, niesamowite, jak się patrzy na własne dzieci i widzi się w nich własnych rodziców. To są podobieństwa charakterologiczne, podobieństwa w zachowaniu… . U starszej córki, która ma 12 lat, widzę podobieństwo do swojego ojca - podobnie jak on, jest pryncypialna i ma dużą charyzmę, co było widać już na etapie przedszkola. Jest dziewczynką ambitną, z wieloma zainteresowaniami, taką, która realizuje swoje plany, natomiast młodsza (ośmioletnia) jest typem zdecydowanie sportowym, ale ma też w sobie dużo optymizmu, właściwego dla mojej mamy. Także widzę to i staram się te dobre cechy pielęgnować.

Opowiada pani dzieciom, jacy byli rodzice?

Oczywiście, jesteśmy po rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, to jest taki dzień, w którym zawsze opowiadam, jak to było w ‘81 roku. Oczywiście, ja nie mogę tego pamiętać, bo miałam wówczas półtora roku, ale znam ten dzień z opowiadań, i przy każdej możliwej okazji staram się im jak najwięcej o tym mówić, o moich rodzicach też. Oni byli dla mnie autorytetem i myślę, że mogą być wzorem dla wielu ludzi następnych pokoleń nie tylko jako patrioci, ale jako skromni, wrażliwi ludzie, którzy całe życie rozwijali swoje zainteresowania, snuli plany na przyszłość i poza wszystkim byli dobrymi ludźmi. Myślę, że należy o nich mówić i o nich pamiętać, bo można czerpać z ich doświadczenia, z ich drogi życiowej, a to wszystko może zaprocentować tylko czymś dobrym.

Przyjedzie pani do nas w następnym roku?

Mam nadzieję, że tak, że Fundusz będzie się rozwijał i że będę mogła państwa znowu odwiedzić i wręczyć stypendia, bo też - czego nie kryję, jest to dla mnie ogromna radość, że w ten sposób moi rodzice zostali przez państwa lokalną społeczność upamiętnieni. To jest piękny gest i doskonale wpisuje się w charakter moich rodziców, zapewnia pamięć o nich i kontynuuje dzieło ich życia - niesienie dobra innym… .

Ten Fundusz jest jedyny w swoim rodzaju w skali kraju, a gdyby poszerzyć jego działanie… .

Uważam, że jest to wspaniały pomysł. Może uda nam się nawiązać współpracę miedzy Ruchem Społecznym im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, którego jestem prezesem, Instytutem im. Lecha Kaczyńskiego w Warszawie oraz osobami, które zaangażowały się w tworzenie tego Funduszu tutaj. Uważam, że jest to wspaniała inicjatywa i należy ją popularyzować. W zeszłym roku miało to bardziej kameralny przebieg, w tym roku jest już trochę inaczej, a za rok z pewnością będzie jeszcze lepiej. Chętnie tutaj przyjadę, tym bardziej, że - wstyd się przyznać, ale jeszcze w tych stronach nie byłam, a tu jest pięknie - mam nadzieję wrócić tutaj kiedyś na dłużej i zwiedzić te okolice.

Zapraszamy serdecznie. Dziękuję za rozmowę.

To ja dziękuję. Pozdrawiam Czytelników Panoramy Powiatu Janowskiego i życzę wesołych, dobrych, rodzinnych Świąt.

Rozmawiała: Alina Boś; foto: Edyta Sołtys

 

 
powrót

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim

ul. Zamoyskiego 59
23-300 Janów Lubelski

tel. 015 8720 309
tel. 015 8725 450
fax. 015 8720 559

Godziny pracy:

Pn, Śr, Cz:      7:30 - 15:30
Wt:                   7:30 - 16:00
Pt:                    7:30 - 15:00
So, N:            nieczynne

NIP: 862-15-25-217
Więcej...

E-pocztówki

Zobacz galerie z: SLIDESHOW - E-Pocztowka

polecane wydarzenia

Statystyki

Unikalne wizyty:

Wszystkie wizyty:

Użytkownicy online:

Gminy powiatu janowskiego