Data: 16.12.2019 Imieniny: Albiny, Sebastiana, Zdzisławy

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Janowie Lubelskim

opublikowano: 2015-12-20 10:24:55

 

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Janowie Lubelskim

 


W nagłym przypadku

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna na terenie powiatu janowskiego:

Nazwa placówki

Adres miejsca udzielania świadczeń

Liczba osób personelu medycznego zgodnie z zawartą umową

Pediatra

Świadczenia dodatkowe

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W JANOWIE LUBELSKIM

23-300 JANÓW LUBELSKI ul. JANA ZAMOYSKIEGO 149 Tel. 15/872-46-11 wew. 661

Lekarz - 1

Pielęgniarka - 1

brak

zadeklarowanej

obecności

pediatry

  • zapewnienie w lokalizacji miejsca udzielania świadczeńdiagnostyki laboratoryjnej oraz diagnostyki RTG - gwarantowana obecność personelu w pracowniach minimum w godz. 18.00 - 22.00 w dni powszednie oraz w godz. 8.00 - 22.00 w soboty, niedziele i dni świąteczne;
  • zapewnienie gotowości wyłącznego użytkowania środka transportu sanitarnego,spełniającego cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane dla obszaru zabezpieczenia

 

 

Stomatologiczna Pomoc Doraźna

Nazwa świadczeniodawcy

Adres

Telefon

Godziny przyjęć

Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej s. c.

ul. Kilińskiego 3, 23-300 Janów Lubelski

15 8723 050

soboty, niedziele i święta od 7:00 do 19:00

 


Dyżury aptek 2019

opublikowano: 2013-01-03 13:11:26

Komunikat

Informujemy, że od 02.10.2019 r. do 06.10.2019 r. dyżur nocny i świąteczny pełni Apteka przy ul. Ogrodowej 2 w Janowie Lubelskim. Poza tym harmonogram dyżurów aptek w Powiecie Janowskim w 2019 roku nie ulega zmianie.

Apteka Społeczna, wł. Edyta Hofman, położona przy ul. Liliowej 2 w Janowie Lubelskim od 30 września b.r. nie realizuje obowiązku pełnienia dyżurów nocnych i świątecznych, do czego została zobowiązana zgodnie z uchwałą Nr II/15/2018 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu janowskiego w 2019 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. z dn. 04.01.2019 r. poz. 67).

 

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych położonych na terenie miasta Janowa Lubelskiego w 2019 roku

 

Lp.

Apteki

 

Rozkład godzin pracy

w dni powszednie

w soboty

1.

Położone na terenie miasta Janowa Lubelskiego

8.00-19.00

8.00-15.00

 

Dyżury

nocne w dni powszednie w godz. 19.00 - 8.00, w soboty w godz. 15.00 - 24.00

oraz całodobowe w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Janowa Lubelskiego
w 2019 roku.

 

 

Styczeń – luty

Lp.

Termin

Adres

Telefon

1.

01.01.2019 – 06.01.2019

Apteka, wł. Ewa Siedlaczek,  

 ul. Piłsudskiego 21

23-300 Janów Lubelski

15 872 75 05

2.

07.01.2019 – 13.01.2019

Apteka, wł. Alicja Tomczyk,

 ul. Zamoyskiego 22

23-300 Janów Lubelski

15 872 02 33

3.

14.01.2019 – 20.01.2019

Apteka, wł. Przedsiębiorstwo wielobranżowe „SZANSA”,

Sp. z o.o., ul. Bialska 4

23-300 Janów Lubelski

15 872 16 72

4.

21.01.2019 – 27.01.2019

Apteka Społeczna, wł. Edyta Hofman, ul. Liliowa 2

23-300 Janów Lubelski

15 300 03 02

5.

28.01.2019 – 03.02.2019

MOJA APTEKA, wł. MOJA 2 Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 2

23-300 Janów Lubelski

15 843 13 73

 

Luty – marzec

6.

04.02.2019 – 10.02.2019

Apteka, wł. Anna Przychodzeń-Woś,ul. Zamoyskiego 77

23-300 Janów Lubelski

15 872 40 20

7.

11.02.2019 – 17.02.2019

Apteka ZDROWIE, wł. Jolanta Tondel,ul. Rynek 2

23-300 Janów Lubelski

15 872 21 47

8.

18.02.2019 – 24.02.2019

Apteka Janowska, wł. Katarzyna Sawicka, ul. Bialska 28

23-300 Janów Lubelski

15 872 20 57

9.

25.02.2019 – 03.03.2019

Apteka, wł. Joanna Startek,          ul. Jana Pawła II 5

23-300 Janów Lubelski

15 872 24 99

 

Marzec

10.

04.03.2019 – 10.03.2019

Apteka, wł. Maria Frania, Teresa Popielec Sp. J.,ul. Kilińskiego 3

23-300 Janów Lubelski

15 872 19 87

11.

11.03.2019 – 17.03.2019

Apteka MEDIQ, wł. Maria Kałuża-Tyra Sp. z o.o.,

ul. Zamoyskiego 149

23-300 Janów Lubelski

15 872 02 10

12.

18.03.2019 – 24.03.2019

Apteka „SANA”, wł. Aniela Mucha s.c., ul. Zamoyskiego 25

23-300 Janów Lubelski

15 872 50 59

13.

25.03.2019 – 31.03.2019

Apteka, wł. Ewa Siedlaczek,  

 ul. Piłsudskiego 21

23-300 Janów Lubelski

15 872 75 05

 

Kwiecień – maj

14.

01.04.2019 – 07.04.2019

Apteka, wł. Alicja Tomczyk,

 ul. Zamoyskiego 22

23-300 Janów Lubelski

15 872 02 33

15.

08.04.2019 – 14.04.2019

Apteka, wł. Przedsiębiorstwo wielobranżowe „SZANSA”,

Sp. z o.o., ul. Bialska 4

23-300 Janów Lubelski

15 872 16 72

16.

15.04.2019 – 21.04.2019

Apteka Społeczna, wł. Edyta Hofman, ul. Liliowa 2

23-300 Janów Lubelski

15 300 03 02

17.

22.04.2019 – 28.04.2019

MOJA APTEKA, wł. MOJA 2 Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 2

23-300 Janów Lubelski

15 843 13 73

18.

29.04.2019 – 05.05.2019

Apteka, wł. Anna Przychodzeń-Woś,ul. Zamoyskiego 77

23-300 Janów Lubelski

 

15 872 40 20

 

Maj – czerwiec

19.

06.05.2019 – 12.05.2019

Apteka ZDROWIE, wł. Jolanta Tondel,ul. Rynek 2

23-300 Janów Lubelski

15 872 21 47

 

20.

13.05.2019 – 19.05.2019

Apteka Janowska, wł. Katarzyna Sawicka, ul. Bialska 28

23-300 Janów Lubelski

15 872 20 57

 

21.

20.05.2019 – 26.05.2019

Apteka, wł. Joanna Startek,          ul. Jana Pawła II 5

23-300 Janów Lubelski

15 872 24 99

22.

27.05.2019 – 02.06.2019

Apteka, wł. Maria Frania, Teresa Popielec Sp. J.,ul. Kilińskiego 3

23-300 Janów Lubelski

15 872 19 87

 

 

Czerwiec

23.

03.06.2019 – 09.06.2019

Apteka MEDIQ, wł. Maria Kałuża-Tyra Sp. z o.o.,

ul. Zamoyskiego 149

23-300 Janów Lubelski

15 872 02 10

24.

10.06.2019 – 16.06.2019

Apteka „SANA”, wł. Aniela Mucha s.c., ul. Zamoyskiego 25

23-300 Janów Lubelski

15 872 50 59

25.

17.06.2019 – 23.06.2019

Apteka, wł. Ewa Siedlaczek,  

 ul. Piłsudskiego 21

23-300 Janów Lubelski

15 872 75 05

26.

24.06.2019 – 30.06.2019

Apteka, wł. Alicja Tomczyk,

 ul. Zamoyskiego 22

23-300 Janów Lubelski

15 872 02 33

 

Lipiec – sierpień

27.

01.07.2019 – 07.07.2019

Apteka, wł. Przedsiębiorstwo wielobranżowe „SZANSA”,

Sp. z o.o., ul. Bialska 4

23-300 Janów Lubelski

15 872 16 72

28.

08.07.2019 – 14.07.2019

Apteka Społeczna, wł. Edyta Hofman, ul. Liliowa 2

23-300 Janów Lubelski

15 300 03 02

29.

15.07.2019 – 21.07.2019

MOJA APTEKA, wł. MOJA 2 Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 2

23-300 Janów Lubelski

15 843 13 73

30.

22.07.2019 – 28.07.2019

Apteka, wł. Anna Przychodzeń-Woś,ul. Zamoyskiego 77

23-300 Janów Lubelski

 

15 872 40 20

31.

29.07.2019 – 04.08.2019

Apteka ZDROWIE, wł. Jolanta Tondel,ul. Rynek 2

23-300 Janów Lubelski

15 872 21 47

 

Sierpień – wrzesień

32.

05.08.2019 – 11.08.2019

Apteka Janowska, wł. Katarzyna Sawicka, ul. Bialska 28

23-300 Janów Lubelski

15 872 20 57

33.

12.08.2019 – 18.08.2019

Apteka, wł. Joanna  Startek,          ul. Jana Pawła II 5

23-300 Janów Lubelski

15 872 24 99

34.

19.08.2019 – 25.08.2019

Apteka, wł. Maria Frania, Teresa Popielec Sp. J.,ul. Kilińskiego 3

23-300 Janów Lubelski

15 872 19 87

35.

26.08.2019 – 01.09.2019

Apteka MEDIQ, wł. Maria Kałuża-Tyra Sp. z o.o.,

ul. Zamoyskiego 149

23-300 Janów Lubelski

15 872 02 10

 

Wrzesień – październik

36.

02.09.2019 – 08.09.2019

Apteka „SANA”, wł. Aniela Mucha s.c., ul. Zamoyskiego 25

23-300 Janów Lubelski

15 872 50 59

 

37.

09.09.2019 – 15.09.2019

Apteka, wł. Ewa Siedlaczek,  

 ul. Piłsudskiego 21

23-300 Janów Lubelski

15 872 75 05

38.

16.09.2019 – 22.09.2019

Apteka, wł. Alicja Tomczyk,

 ul. Zamoyskiego 22

23-300 Janów Lubelski

15 872 02 33

 

39.

23.09.2019 – 29.09.2019

Apteka, wł. Przedsiębiorstwo wielobranżowe „SZANSA”,

Sp. z o.o., ul. Bialska 4

23-300 Janów Lubelski

15 872 16 72

 

40.

30.09.2019 – 06.10.2019

Apteka Społeczna, wł. Edyta Hofman, ul. Liliowa 2

23-300 Janów Lubelski

15 300 03 02

 

 

Październik – listopad

41.

07.10.2019 – 13.10.2019

MOJA APTEKA, wł. MOJA 2 Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 2

23-300 Janów Lubelski

15 843 13 73

42.

14.10.2019 – 20.10.2019

Apteka, wł. Anna Przychodzeń-Woś,ul. Zamoyskiego 77

23-300 Janów Lubelski

 

15 872 40 20

43.

21.10.2019 – 27.10.2019

Apteka ZDROWIE, wł. Jolanta Tondel,ul. Rynek 2

23-300 Janów Lubelski

15 872 21 47

44.

28.10.2019 – 03.11.2019

Apteka Janowska, wł. Katarzyna Sawicka, ul. Bialska 28

23-300 Janów Lubelski

15 872 20 57

 

Listopad – grudzień

45.

04.11.2019 – 10.11.2019

Apteka, wł. Joanna Startek,          ul. Jana Pawła II 5

23-300 Janów Lubelski

15 872 24 99

46.

11.11.2019 – 17.11.2019

Apteka, wł. Maria Frania, Teresa Popielec Sp. J.,ul. Kilińskiego 3

23-300 Janów Lubelski

15 872 19 87

47.

18.11.2019 – 24.11.2019

Apteka MEDIQ, wł. Maria Kałuża-Tyra Sp. z o.o.,

ul. Zamoyskiego 149

23-300 Janów Lubelski

15 872 02 10

48.

25.11.2019 – 01.12.2019

Apteka „SANA”, wł. Aniela Mucha s.c., ul. Zamoyskiego 25

23-300 Janów Lubelski

15 872 50 59

 

 

Grudzień

49.

02.12.2019 – 08.12.2019

Apteka, wł. Ewa Siedlaczek,  

 ul. Piłsudskiego 21

23-300 Janów Lubelski

15 872 75 05

50.

09.12.2019 – 15.12.2019

Apteka, wł. Alicja Tomczyk,

 ul. Zamoyskiego 22

23-300 Janów Lubelski

15 872 02 33

51.

16.12.2019 – 22.12.2019

Apteka, wł. Przedsiębiorstwo wielobranżowe „SZANSA”,

Sp. z o.o., ul. Bialska 4

23-300 Janów Lubelski

15 872 16 72

52.

23.12.2019 – 29.12.2019

Apteka Społeczna, wł. Edyta Hofman, ul. Liliowa 2

23-300 Janów Lubelski

15 300 03 02

53.

30.12.2019 – 31.12.2019

MOJA APTEKA, wł. MOJA 2 Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 2

23-300 Janów Lubelski

15 843 13 73

 

 

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Janowskiego
w 2019 roku, położonych poza obszarem miasta Janów Lubelski

Lp.

Gmina

Apteka / właściciel

Adres

Godziny otwarcia

Telefon

dni powsz.

sobota

1.

Batorz

Apteka – Janina Samolej-Pastucha

Batorz Pierwszy 84

23-320 Batorz

08:00-16:00

08:00-13:00

15 87 45 115

2.

Chrzanów

Apteka Centrum

Renata Klenk

Chrzanów Trzeci 111

23-305 Chrzanów

08:00-16:00

czwartek:

08:00-18:00

nieczynna

15 87 55 256

3.

Dzwola

Apteka Sana

Krzemień Pierwszy

23-304 Dzwola

09:00-17:00

nieczynna

15 87 52 030

4.

Godziszów

Apteka

Paweł Kałuża

Godziszów Pierwszy 88A

23-302 Godziszów

08:30-16:00

nieczynna

15 87 11 002

5.

Godziszów

Apteka

Paweł Kałuża

Zdziłowice Drugie 106

23-302 Godziszów

08:30-15:30

nieczynna

15 87 12 238

6.

Modliborzyce

Apteka

Emilia Belniak

ul. Piłsudskiego 53

23-310 Modliborzyce

08:00-19:00

08:00-13:00

15 87 15 010

7.

Potok Wielki

Apteka

Zofia Piech

Potok Wielki 111

23-313 Potok Wielki

08:00-16:00

08:00-13:00

15 87 40 220

polecane wydarzenia

Gminy powiatu janowskiego