Data: 27.09.2020 Imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Janowie Lubelskim

opublikowano: 2015-12-20 10:24:55

 

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Janowie Lubelskim

 


W nagłym przypadku

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna na terenie powiatu janowskiego:

Nazwa placówki

Adres miejsca udzielania świadczeń

Liczba osób personelu medycznego zgodnie z zawartą umową

Pediatra

Świadczenia dodatkowe

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W JANOWIE LUBELSKIM

23-300 JANÓW LUBELSKI ul. JANA ZAMOYSKIEGO 149 Tel. 15/872-46-11 wew. 661

Lekarz - 1

Pielęgniarka - 1

brak

zadeklarowanej

obecności

pediatry

  • zapewnienie w lokalizacji miejsca udzielania świadczeńdiagnostyki laboratoryjnej oraz diagnostyki RTG - gwarantowana obecność personelu w pracowniach minimum w godz. 18.00 - 22.00 w dni powszednie oraz w godz. 8.00 - 22.00 w soboty, niedziele i dni świąteczne;
  • zapewnienie gotowości wyłącznego użytkowania środka transportu sanitarnego,spełniającego cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane dla obszaru zabezpieczenia

 

 

Stomatologiczna Pomoc Doraźna

Nazwa świadczeniodawcy

Adres

Telefon

Godziny przyjęć

Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej s. c.

ul. Kilińskiego 3, 23-300 Janów Lubelski

15 8723 050

soboty, niedziele i święta od 7:00 do 19:00

 


Dyżury aptek 2020

opublikowano: 2013-01-03 13:11:26

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych położonych na terenie miasta Janowa Lubelskiego w 2020 roku

Dyżury nocne w dni powszednie w godz. 19.00 - 8.00, w soboty w godz. 15.00 - 24.00, całodobowe w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Janowa Lubelskiego
w 2020 roku

Oraz rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Janowskiego w 2020 roku, położonych poza obszarem miasta Janów Lubelski

Rozkład godzin pracy aptek w 2020 roku - plik pdf do pobrania

polecane wydarzenia

Gminy powiatu janowskiego