Data: 19.09.2018 Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda

Pion Ochrony

opublikowano: 2012-01-18 13:33:58

Do zadań Pionu Ochrony należy:

  • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej;
  • zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
  • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
  • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
  • okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne;
  • opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Starostwie i nadzorowanie jego realizacji;
  • szkolenie pracowników Starostwa w zakresie ochrony informacji niejawnych;
  • prowadzenie kancelarii niejawnej;
  • prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Starostwie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
  • realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa lub uchwał organów powiatu.
polecane wydarzenia

Gminy powiatu janowskiego