Data: 04.07.2020 Imieniny: Aureli, Malwiny, Zygfryda
Janów Lubelski - tereny inwestycyjne
opublikowano: 2016-02-09 09:22:20

Oferty inwestycyjne

Janowska Strefa Inwestycyjna „Borownica”

 

Jest to obszar typu „greenfield” o pow. ok. 200 ha, który w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Janów Lubelski, wydzielony został pod funkcje przedsiębiorczości. Zlokalizowane tu działki są własnością: Gminy Janów Lubelski, Spółdzielni Kółek Rolniczych w Janowie Lubelskim oraz osób fizycznych.

Podstrefa Janów Lubelski TSSE

Podstrefa Janów Lubelski Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

Została utworzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 września 2007 r. (Dz.U. Nr 182 poz. 1300 z dnia 3 października 2007 r.). Leży w granicach Janowskiej Strefy Inwestycyjnej "Borownica" i zajmuje powierzchnię 18,5 ha.

Przeznaczenie: Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Janów Lubelski, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVIII/126/04 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. Urzędowy woj. lubelskiego Nr 173, poz. 2422 z dnia 28.09.2004 r.) wraz z zachowującymi ważność w wyniku uchwalenia w/w planu, zmianami miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Janów Lubelski wprowadzonymi uchwałą Nr IV/17/02 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 30.12.2002 r. i ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr XXXVIII/249/09 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 24 lipca 2009 r. (Dziennik Urzędowy woj. lubelskiego Nr 110, poz. 2492 z dnia 22.09.2009 r.)  grunty przeznaczone są pod tereny usług komercyjnych i działalność produkcyjną. W granicach wydzielonych terenów jest możliwość lokalizacji zakładów usługowo-produkcyjnych, dopuszcza się funkcje zamienne i uzupełniające – składowo-magazynowe, nie kolidujące z planowanym zagospodarowaniem. Wyklucza się funkcje mieszkaniowe oraz przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obligatoryjne jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Powierzchnia: Całkowita powierzchnia Janowskiej Strefy Inwestycyjnej – ok. 200 ha; w tym: Powierzchnia Podstrefy Janów Lubelski Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan – 18,5 ha.

Użytki gruntowe: użytki rolne, klasa ziemi: R IIIb, R IVa, R IVb, R V, R VI

Gmina Janów Lubelski uzyskała dofinansowanie na uzupełnienie istniejącego uzbrojenia terenu w zakresie: budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanlizacji teletechnicznej, oświetlenia ulicznego, poszerzenia i wydłużenia istniejącej drogi oraz budowy nowego odcinka – zakończenie prac do końca 2010 r.

sieć elektryczna - w granicach strefy, napięcie: SN-15 kV, dostępna moc: do ok. 1 MW – w granicach strefy, istnieje możliwość podciągnięcia większej mocy (pow. 1 MW) – odległość ok. 2 km, indywidualne uzgodnienia z Rejonem Energetycznym;

sieć gazowa – gaz ziemny, stacja redukcyjna średniego ciśnienia, z tyłu za firmami Komas i Caterpillar - odległość przyłącza od granic strefy: 200 m, wartość opałowa: 38 MJ/Nm3, ciśnienie: 0,23 MPa, średnica rury doprowadzającej: 150 mm, dostępna objętość - 3200 Nm3/h, gazociąg wysokiego ciśnienia – w granicach strefy, przepustowość: 3200 Nm3/h, wartość opałowa - 38 MJ/Nm3, ciśnienie: 3-4 MPa, średnica rury doprowadzającej: 200 mm.

sieć wodociągowa – w granicach strefy, ciśnienie: 0,45 MPa, średnica rury doprowadzającej: 100 mm, dostępna objętość: 1296 m3/24h .

sieć kanalizacyjna – w granicach strefy, przed firmą Komas, dostępna objętość: 250 m3/24h, średnica rury doprowadzającej: 600 mm.

sieć teleinformatyczna – trwają rozmowy z Telekomunikacją Polską S.A. na uzbrojenie terenu w sieć teleinformatyczną.

Uwaga: Podane parametry i odległości przyłączy mają charakter wyłącznie informacyjny. Dokładne parametry i warunki przyłączy należy uzyskać u dostawców sieci.


 • Spółdzielnia Kółek Rolniczych ~ 45 ha
 • ~45 ha
 • Do uzgodnienia ze Spółdzielnią Kółek Rolniczych
 • Gmina Janów Lubelski
 • 0,69 ha (powierzchnia nie włączona do Specjalnej Strefy Ekonomicznej)
 • wg. operatu szacunkowego
 • Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Janowie Lubelskim
 • 1,0023 ha
 • ok. 22 PLN/m2 netto, cena netto 245 287,50 zł
 • Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Janowie Lubelskim
 • 1,1354 ha
 • ok. 22 PLN/m2 netto, cena netto 283 850,00 zł

 • Gmina Janów Lubelski
 • 1.0125 ha
 • ok. 21 PLN/m2

 • Gmina Janów Lubelski
 • Razem: 1,0818 ha - 0,9052 ha - powierzchnia włączona do Specjalnej Strefy Ekonomicznej - 0,1766 ha – powierzchnia nie włączona do specjalnej strefy ekonomicznej
 • ok. 21 PLN/m2

 • Gmina Janów Lubelski
 • Razem: 1,0820 ha - 0,8767 ha - powierzchnia włączona do Specjalnej Strefy Ekonomicznej - 0,2053 ha – powierzchnia nie włączona do specjalnej strefy ekonomicznej
 • ok. 21 PLN/m2

 • Gmina Janów Lubelski
 • Razem: 1,1503 ha - 0,9862 ha - powierzchnia włączona do Specjalnej Strefy Ekonomicznej - 0,1641 ha – powierzchnia nie włączona do specjalnej strefy ekonomicznej
 • ok.21 PLN/m2 - netto

 • Gmina Janów Lubelski
 • 3,1128 ha
 • ok. 21 PLN

powrót

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim

ul. Zamoyskiego 59
23-300 Janów Lubelski

tel. 015 8720 309
tel. 015 8725 450
fax. 015 8720 559

Godziny pracy:

Pn, Śr, Cz:      7:30 - 15:30
Wt:                   7:30 - 16:00
Pt:                    7:30 - 15:00
So, N:            nieczynne

NIP: 862-15-25-217
Więcej...

E-pocztówki

Zobacz galerie z: SLIDESHOW - E-Pocztowka

polecane wydarzenia

Statystyki

Unikalne wizyty:

Wszystkie wizyty:

Użytkownicy online:

Gminy powiatu janowskiego