Data: 25.06.2018 Imieniny: Łucji, Witolda, Wilhelma
Jubileusz 25-lecia Zespołu Szkół „U Witosa”. W prezencie - budowa sali sportowej
opublikowano: 2017-05-19 12:00:00

          To była wyjątkowa majówka! Zespół Szkół im. Wincentego Witosa świętował jubileusz 25-lecia działalności szkoły. Były tańce indyjskie wraz z degustacją kuchni indyjsko-pakistańskiej, przemyślana część artystyczna, przygotowana pod okiem Ewy Butryn, pieśni patriotyczne w wykonaniu chóru męskiego klas mundurowych, a w prezencie… - budowa sali sportowej, o czym informował Grzegorz Pyrzyna - Starosta Janowski. - Zarząd Powiatu, 10-ego maja, podjął decyzję o budowie sali gimnastycznej w tej szkole. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem (jeśli otrzymamy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu), zadanie zostanie zrealizowane w ciągu dwóch lat, tak, żeby w roku 2019 - przy zwiększonym naborze uczniów, sala była gotowa do użytku. To jest mój prezent i prezent Zarządu Powiatu na 25-lecie tej szkoły - oświadczył.

          Wypowiedź Starosty spotkała się z radością uczniów i nauczycieli. - To jest wspaniały prezent, upragniony i długo wyczekiwany! Dziękujemy serdecznie - powtarzała wielokrotnie, z uśmiechem i zadowoleniem, Teresa Biernat - Dyrektor szkoły.

          - Cieszę się, że mogę gościć na siódmej majówce, tym razem połączonej z 25-leciem działalności szkoły. Szkoły, która się rozwija, w której pracują ludzie o wielkich sercach i umysłach. I za to wszystko, co czynicie dla dobra Ziemi Janowskiej, Ziemi Lubelskiej i Polski, serdecznie dziękuję - mówił Jan Łopata - Poseł na Sejm RP.

          W imieniu dyrektorów szkół gimnazjalnych, głos zabrał Wiesław Kiszka - Dyrektor Zespołu Szkół w Krzemieniu. - Budynek szkoły może i nie jest okazały, ale wyniki, jakie uzyskują uczniowie w tym budynku, są naprawdę imponujące. Jesteśmy przekonani, że w tej szkole nasi absolwenci rozwijają się właściwie i że są dobrze przygotowani na dalsze etapy życia, nauki i kształcenia - mówił, gratulując sukcesów gronu nauczycielskiemu i uczniom.

          - Współpraca Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza i Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa układa się bardzo dobrze. I choć każda szkoła jest inna, to rozumiemy się „bez słów” - żartowała Dyrektor LO Wiesława Dyjach, podając za przykład dobrego działania konferencję naukową z okazji setnej rocznicy powstania „starego” ogólniaka, podczas której o catering zadbali uczniowie od „Witosa”.

          Tego dnia, kwiaty i podziękowania powędrowały też w stronę emerytowanych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły, a adresy okolicznościowe z okazji 25-lecia szkoły wpłynęły od Eurodeputowanego prof. Mirosława Piotrowskiego, Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego i Ministerstwa Obrony Narodowej.

          Zwieńczeniem majówki były zawody strzeleckie, symulator jazdy (strefa zgniotu i alkogogle), akcja honorowego krwiodawstwa, wspólne grillowanie oraz degustacja kuchni indyjsko-pakistańskiej, o co zadbał „Pan Masala Indian Pakistani Resaurant” z Lublina.

          Ogromny aplauz publiczności wzbudził pokaz tańca indyjskiego w wykonaniu młodzieży indyjskiej, studiującej w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie, która przyjechała do Janowa razem z Moniką Wróbel - koordynatorem rekrutacji na studia anglojęzyczne tejże uczelni.

W ciągu dekady, o 100 procent zwiększyła się liczba uczniów

          Starosta wypowiedział się również na temat poziomu nauczania i jakości pracy placówki. - Ta szkoła - w ciągu dekady, o 100 procent zwiększyła liczebność uczniów i to w momencie, kiedy był kryzys szkolnictwa zawodowego! To jest sukces niebywały i świadczy o dobrej zespołowej pracy dyrekcji, nauczycieli i pozostałych pracowników - chwalił, doceniając w formie nagrody finansowej pracę Dyrektor Teresy Biernat. - Ta szkoła z powodzeniem realizuje projekty unijne i krajowe, kształci i wychowuje młodzież w duchu wartości patriotycznych, tradycyjnych i narodowych, wypełniając testament ojców niepodległości… - zaznaczał, dziękując jednocześnie założycielom szkoły.

          - Wzrost liczby uczniów świadczy o dynamicznym rozwoju szkoły. W bardzo wyraźny sposób zmieniła się struktura kształcenia. Rozkwitło szkolnictwo zawodowe, którego ilość oddziałów z 5 wzrosła do 15 (obecnie w szkole mamy 19 oddziałów) - mówiła z dumą pani Dyrektor, informując o dobrej współpracy szkoły z rodzicami, pracodawcami, przedstawicielami duchowieństwa, władz samorządowych i kuratoryjnych, uczelni wyższych i jednostek wojskowych oraz instytucji i urzędów.

          Szkoła śmiało też sięga po fundusze unijne i krajowe, realizując różnego rodzaju projekty (niektóre o wartości prawie 2 mln zł). Pieniądze są wykorzystywane, m.in. na nowoczesne wyposażenie pracowni szkolnych, zajęcia wyrównawcze, np. z matematyki i języka angielskiego, wakacyjne staże zawodowe w atrakcyjnych kurortach Polski, miesięczne praktyki zagraniczne (ostatnio młodzież wyjeżdżała do Grecji), jak również na  różnego rodzaju kursy i szkolenia, potwierdzone certyfikatami. Z pieniędzy zewnętrznych korzystają też nauczyciele, którzy podnoszą kwalifikacje zawodowe na kursach szkoleniowych w kraju i za granicą (m.in. Aneta Wąsek-Powrózek).

Szkoła rozpoczęła działalność w 1992 roku

          Szkoła rozpoczęła działalność w 1992 roku, kiedy to tarnobrzeski kurator oświaty i wychowania wydał decyzję o utworzeniu II Liceum Ogólnokształcącego w Janowie Lubelskim. Pracę zaczęto w budynku kończącego swą działalność Liceum Medycznego, którego Dyrektorem był Stefan Hałabis. I to właśnie on został pierwszym dyrektorem nowo utworzonej placówki (funkcję tę sprawował do grudnia 1994 roku). Po śmierci Hałabisa, funkcję dyrektora szkoły pełniła Regina Gil (od stycznia do sierpnia 1995 roku). Od września 1995 roku do czerwca 2009 roku Dyrektorem szkoły był Adam Ściborek. Od pierwszego lipca 2009 roku do dzisiaj funkcję dyrektora szkoły sprawuje Teresa Biernat. Ćwierćwiecze temu, kadra nauczycielska rekrutowała się z nauczycieli „Medyka”, a naukę w szkole rozpoczęło 36 uczniów. W 1993 roku poszerzono ofertę edukacyjną o liceum zawodowe (o specjalności gastronom), a szkoła zaczęła funkcjonować jako zespół szkół, przejmując obiekty po zlikwidowanej bursie szkół średnich. Przy szkole funkcjonował internat, którego działalność zawieszono w 2003 roku. We wrześniu 1996 roku w Zespole Szkół utworzono stanowisko kierownika szkolenia praktycznego, które powierzono mgr inż. Urszuli Boryńskiej. Następnie funkcję tę pełniła mgr Danuta Wronka, później - mgr Renata Myszak, a od 2010 roku funkcję tę sprawuje mgr inż. Joanna Sulowska. Pierwszego września 2002 roku w miejsce Liceum Zawodowego utworzono Technikum Technologii Żywienia, które funkcjonowało do 31 sierpnia 2005 roku. W roku szkolnym 2003/2004 po raz pierwszy uczniowie rozpoczęli naukę w Liceum Profilowanym oraz w Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych.

          Doniosłym wydarzeniem w społeczności szkolnej było nadanie szkole sztandaru. Trzynastego października 2004 roku sztandar na ręce Dyrektora Ściborka przekazał Bolesław Gzik - ówczesny Starosta Janowski. Poświęcenia sztandaru dokonał ks. infułat Edmund Markiewicz w kościele św. Jana Chrzciciela. Sześć lat później, 23 maja 2010 roku, szkole nadano imię Wincentego Witosa (uroczystość uświetniło odsłonięcie pomnika patrona szkoły autorstwa Gustawa Hadyny). W 2002 roku w szkole utworzono strzelnicę pneumatyczną, co przyczyniło się do rozwoju sportów obronnych i sukcesów uczniów w tej dziedzinie na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym.

          Aktualnie, w skład Zespołu Szkół wchodzi Liceum Ogólnokształcące o profilu mundurowym oraz technika, kształcące w pięciu zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik leśnik, technik hotelarstwa i - od 2014 roku, technik geodeta.

Alina Boś; foto: Bartłomiej Ponczek

powrót

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim

ul. Zamoyskiego 59
23-300 Janów Lubelski

tel. 015 8720 309
tel. 015 8725 450
fax. 015 8720 559

Godziny pracy:

Pn, Śr, Cz:      7:30 - 15:30
Wt:                   7:30 - 16:00
Pt:                    7:30 - 15:00
So, N:            nieczynne

NIP: 862-15-25-217
Więcej...

E-pocztówki

Zobacz galerie z: SLIDESHOW - E-Pocztowka

polecane wydarzenia

Statystyki

Unikalne wizyty:

Wszystkie wizyty:

Użytkownicy online:

Gminy powiatu janowskiego