Data: 16.10.2018 Imieniny: Ambrożego, Florentyny, Gawła
Raport z konsultacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
opublikowano: 2017-11-09 15:24:42

Janów Lubelski, dnia 9 listopada 2017 r.

Raport końcowy

z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy powiatu janowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”

Konsultacje przeprowadzono na podstawie Uchwały Nr IV/23/11 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (tj. Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015 r. poz. 477).

W dniu 28 września 2017 r. Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim uchwałą Nr 188/781/17 postanowił przeprowadzić proces konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - projektu „Rocznego programu współpracy powiatu janowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

W dniu 28.09.2017 r. – 18 dni przed rozpoczęciem konsultacji wywieszono ogłoszenie określające termin w jakim będą one przebiegały.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem ww. Programu oraz wzorem formularza zawieszono w dniu 16.10.2017 r. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim. Ogłoszenie zawieszono również na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim na ul. Zamoyskiego 59.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Inspektor ds. Obywatelskich i Bezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim.

Konsultacje przeprowadzono w terminie od 16 października do 31 października 2017 r.

Opinie do projektu Programu można było zgłaszać w formie wypełnionego formularza na adres:

  • poczty elektronicznej: kryzysowy@powiatjanowski.pl,
  • poczty tradycyjnej: Starostwo Powiatowew Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, (z dopiskiem:Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy powiatu janowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
  • za pośrednictwem faksu na nr: 15 87 20 559

W trakcie trwania konsultacji w wyznaczonej formie i terminie zgłoszono uwagi, wnioski oraz propozycje zapisów „Rocznego programu współpracy powiatu janowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”, zawarte w Załączniku do sprawozdania.

STAROSTA

Grzegorz Pyrzyna

powrót

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim

ul. Zamoyskiego 59
23-300 Janów Lubelski

tel. 015 8720 309
tel. 015 8725 450
fax. 015 8720 559

Godziny pracy:

Pn, Śr, Cz:      7:30 - 15:30
Wt:                   7:30 - 16:00
Pt:                    7:30 - 15:00
So, N:            nieczynne

NIP: 862-15-25-217
Więcej...

E-pocztówki

Zobacz galerie z: SLIDESHOW - E-Pocztowka

polecane wydarzenia

Statystyki

Unikalne wizyty:

Wszystkie wizyty:

Użytkownicy online:

Gminy powiatu janowskiego