Data: 21.01.2019 Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory
Zawiadomienie XLV
opublikowano: 2018-02-02 11:12:43

 

Janów Lubelski, dnia 31 stycznia 2018 r.

OP-IV.0002.1.2018.JG


ZAWIADOMIENIE


Informuje mieszkańców powiatu janowskiego, że XLV sesja Rady Powiatu w Janowie Lubelskim, odbędzie się 7 lutego 2018 roku o godz. 11.00 w sali Nr 303 Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.

 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu.

 4. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1) zmian wieloletniej prognozy finansowej;

  2) zmian budżetu i w budżecie;

  3) wyrażenia zgody na złożenie wniosku aplikacyjnego pt. „Zdrowie SPZZOZ w Janowie Lubelskim” oraz w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego SPZZOZ niezbędnego w projekcie;

  4) zatwierdzenia Programu Restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim;

  5) udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Batorz;

  6) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Janowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Janowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

  7) wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez Powiat Janowski zobowiązania z tytułu zobowiązań bankowych zaciągniętego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” z siedzibą w Janowie Lubelskim;

  8) przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022;

  9) przyjęcia do realizacji programu rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu janowskiego;

  10) zmiany statutu powiatu;

  11) określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu janowskiego;

  12) delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;

  13) zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych – Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Janowie Lubelskim;

  14) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Janowie Lubelskim.

 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Janowskiego za rok 2017.

 6. Sprawozdanie Komisji Spraw Społecznych – Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego za 2017 rok.

 7. Sprawozdanie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu za 2017 rok.

 8. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska za 2017 rok.

 9. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.

 10. Interpelacje i zapytania.

 11. Wolne wnioski.

 12. Zamknięcie obrad.


Wiceprzewodniczący Rady

Paweł Golec

powrót

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim

ul. Zamoyskiego 59
23-300 Janów Lubelski

tel. 015 8720 309
tel. 015 8725 450
fax. 015 8720 559

Godziny pracy:

Pn, Śr, Cz:      7:30 - 15:30
Wt:                   7:30 - 16:00
Pt:                    7:30 - 15:00
So, N:            nieczynne

NIP: 862-15-25-217
Więcej...

E-pocztówki

Zobacz galerie z: SLIDESHOW - E-Pocztowka

polecane wydarzenia

Statystyki

Unikalne wizyty:

Wszystkie wizyty:

Użytkownicy online:

Gminy powiatu janowskiego