Data: 18.02.2019 Imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany
LO, ZS, ZST. Matury na półmetku
opublikowano: 2018-05-11 16:41:38

          Około 300 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza, Zespołu Szkół „U Witosa” i Zespołu Szkół Technicznych przystąpiło w tym roku do matury, a około 150 abiturientów (z wcześniejszych roczników) poprawia swój wynik. W kraju, z egzaminem maturalnym zmierzy się ponad 270 tys. tegorocznych maturzystów (w województwie lubelskim około 22 tys.). 

Na egzaminie pisemnym i ustnym…

          Na egzaminie pisemnym, na poziomie podstawowym, maturzyści zdają obowiązkowo język polski, matematykę i język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski i włoski). Obowiązkowy jest także jeden egzamin pisemny z wybranego przez siebie przedmiotu dodatkowego, tym razem na poziomie rozszerzonym. Obowiązkowe są też dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i wybranego języka obcego (tego samego w części ustnej i pisemnej). Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.

          Na maturze pisemnej, oprócz trzech przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym i jednego dodatkowego na poziomie rozszerzonym, chętni mogą zdawać egzaminy z innych, wybranych przez siebie przedmiotów (maksymalnie mogą jeszcze przystąpić do pięciu egzaminów). Wybór przedmiotu wiąże się najczęściej z wymogami konkretnych kierunków studiów.

          Jeśli ktoś zostanie przyłapany na ściąganiu, jego egzamin może zostać unieważniony, a unieważnienie działa aż do następnego roku.

          Idąc na egzamin maturalny pisemny i ustny trzeba być punktualnym, mieć przy sobie dowód osobisty, a w przypadku egzaminów pisemnych również długopis z czarnym tuszem, bo tylko taki kolor z arkusza egzaminacyjnego czyta komputer. Podczas egzaminu, można mieć przybory szkolne (m.in. kalkulator prosty, słownik ortograficzny czy językowy) oraz wodę do picia (nie ma mowy o maskotkach czy telefonach).

Co i kiedy zdaje młodzież na maturze

          Terminy egzaminów maturalnych w części pisemnej (od 4 do 23 maja) ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna, a w części ustnej (od 7 do 25 maja) - szkolne komisje egzaminacyjne

          W tym roku, maraton pisemnych egzaminów dojrzałości rozpoczął się 4 maja (w piątek) maturą z języka polskiego (o godz. 9.00 - na poziomie podstawowym, o godz. 14.00 - na poziomie rozszerzonym).  

          W poniedziałek, 7 maja, młodzież zmierzyła się z matematyką na poziomie podstawowym, a popołudniu - z łaciną i kulturą antyczną (na poziomie podstawowym i rozszerzonym).

          We wtorek, 8 maja, maturzyści „walczyli” z językiem angielskim (z rana - na poziomie podstawowym, po południu - na poziomie rozszerzonym).

          W środę, 9 maja, na zdających czekała „rozszerzona” matematyka, a po południu - filozofia na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

          Od 10 maja, matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym odbywają się tego samego dnia (z rana albo po południu).

          I tak, wczoraj z rana maturzyści zdawali maturę z biologii, a po południu - historię sztuki. Dzisiaj z rana przyszedł czas  na egzamin z wiedzy o społeczeństwie, a po południu - z informatyki.

          Po niedzieli, 14 maja z rana młodzież zmierzy się fizyką i astronomią, a niektórzy z samą fizyką na poziomie rozszerzonym. Popołudnie to czas dla zdających geografię.

          W środę, 16 maja o godz. 9.00 młodzież skonfrontuje swoją wiedzę z chemii, a o 14.00 - z historii.

          W przypadku języków obcych, egzaminy są przeprowadzane jednego dnia: z rana na poziomie podstawowym, a po południu - na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

          I tak, we wtorek, 15 maja odbędzie się egzamin z języka niemieckiego, w czwartek, 17 maja - z rosyjskiego, w piątek, 18 maja - z francuskiego. W poniedziałek, 21 maja będzie to język hiszpański, a we wtorek, 22 maja - język włoski.

          W ostatni dzień egzaminów maturalnych, czyli w środę 23 maja młodzież będzie pisać (na poziomie podstawowym z rana i rozszerzonym po południu) maturę z języków mniejszości narodowych - białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego. Środa z rana to także egzaminy z języków regionalnych - kaszubskiego i łemkowskiego (na poziomie podstawowym i rozszerzonym). Tego dnia, po południu odbędzie się egzamin z historii muzyki oraz wiedzy o tańcu (do egzaminu z wiedzy o tańcu podchodzą jedynie maturzyści z wcześniejszych roczników, zdający maturę według starych zasad). Tego dnia, z matematyką w języku obcym na poziomie podstawowym zmierzą się absolwenci oddziałów dwujęzycznych. Na poziomie rozszerzonym z historią, geografią, biologią, chemią, fizyką i astronomią oraz fizyką skonfrontują swoją wiedzę absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym.

Wyniki matur zostaną ogłoszone 3 lipca. Terminy poprawkowe: 21-22 sierpnia

          Dodatkowe terminy pisemnych i ustnych egzaminów maturalnych wyznaczono od 4 do 20 czerwca.

          Wyniki matur zostaną ogłoszone 3 lipca. Jeśli się komuś nie powiedzie, maturę może poprawić. Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne przeprowadzone zostaną 21 sierpnia, a ustne 21-22 sierpnia.

          Trzeba pamiętać, że matura poprawkowa jest dla tych, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej.

          Jeśli ktoś uzna, że został niewłaściwie oceniony na maturze pisemnej, może wnieść odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego za pośrednictwem dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Musi to zrobić w terminie 7 dni od otrzymania wyników matury. W odwołaniu, musi wykazać, w którym zadaniu nie zgadza się liczba przyznanych punktów z jego wyliczeniami. Musi też uzasadnić, że rozwiązanie określonego zadania jest merytorycznie poprawne i że spełnia warunki, określone w poleceniu do danego zadania oraz instrukcji w arkuszu egzaminacyjnym.

Alina Boś

powrót

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim

ul. Zamoyskiego 59
23-300 Janów Lubelski

tel. 015 8720 309
tel. 015 8725 450
fax. 015 8720 559

Godziny pracy:

Pn, Śr, Cz:      7:30 - 15:30
Wt:                   7:30 - 16:00
Pt:                    7:30 - 15:00
So, N:            nieczynne

NIP: 862-15-25-217
Więcej...

E-pocztówki

Zobacz galerie z: SLIDESHOW - E-Pocztowka

polecane wydarzenia

Statystyki

Unikalne wizyty:

Wszystkie wizyty:

Użytkownicy online:

Gminy powiatu janowskiego