Data: 16.12.2019 Imieniny: Albiny, Sebastiana, Zdzisławy
Raport z konsultacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
opublikowano: 2018-11-05 12:14:47

Janów Lubelski, dnia 5 listopada 2018 r.

Raport końcowy

z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy powiatu janowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”


Konsultacje przeprowadzono na podstawie Uchwały Nr IV/23/11 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (tj. Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015 r. poz. 477).

W dniu 20 września 2018 r. Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim uchwałą Nr 254/1023/18 postanowił przeprowadzić proces konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - projektu „Rocznego programu współpracy powiatu janowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

W dniu 21.09.2018 r. – 17 dni przed rozpoczęciem konsultacji wywieszono ogłoszenie określające termin w jakim będą one przebiegały.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem ww. Programu oraz wzorem formularza opublikowano w dniu 08.10.2018 r. na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim. Ogłoszenie zawieszono również na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim na ul. Zamoyskiego 59.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Inspektor ds. Obywatelskich i Bezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim.

Konsultacje przeprowadzono w terminie od 8 października do 24 października 2018 r.

Opinie do projektu Programu można było zgłaszać w formie wypełnionego formularza na adres:

· poczty elektronicznej: kryzysowy@powiatjanowski.pl,

· poczty tradycyjnej: Starostwo Powiatowew Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, (z dopiskiem:Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy powiatu janowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

· za pośrednictwem faksu na nr: 15 87 20 559

W trakcie trwania konsultacji w wyznaczonej formie i terminie nie wpłynęły żadne opinie do projektu „Rocznego programu współpracy powiatu janowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”.

Starosta

/-/ Grzegorz PYRZYNA

powrót

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim

ul. Zamoyskiego 59
23-300 Janów Lubelski

tel. 015 8720 309
tel. 015 8725 450
fax. 015 8720 559

Godziny pracy:

Pn, Śr, Cz:      7:30 - 15:30
Wt:                   7:30 - 16:00
Pt:                    7:30 - 15:00
So, N:            nieczynne

NIP: 862-15-25-217
Więcej...

E-pocztówki

Zobacz galerie z: SLIDESHOW - E-Pocztowka

polecane wydarzenia

Statystyki

Unikalne wizyty:

Wszystkie wizyty:

Użytkownicy online:

Gminy powiatu janowskiego