Data: 21.05.2019 Imieniny: Jana, Moniki, Wiktora
Niepodległa i Międzynarodowy Miesiąc AAC
opublikowano: 2018-11-07 08:24:42

           Już po raz kolejny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Janowie Lubelskim podjął próbę rozpowszechniania wiedzy na temat AAC, tzn. alternatywnych i wspomagających metod komunikacji. Tym samym, ponownie włączył się on w obchody Międzynarodowego Miesiąca AAC, którym to został ogłoszony październik z inicjatywy International Society for Alternative and Augmentative Communication (ISAAC).

          Użytkownikami AAC są osoby, które z różnych względów nie są w stanie funkcjonalnie komunikować się za pośrednictwem mowy dźwiękowej. Tę najpowszechniejszą formę porozumiewania się mogą wówczas wspomóc lub zastąpić inne metody komunikacji, ściśle zindywidualizowane, a przez to – oparte na różnych modalnościach (np. wzrokowej, słuchowej, dotykowej). Tę krótką informację można było właśnie wyczytać z plakatu, wiszącego w oknie ORW-u przez cały październik. Plakat stanowił wstęp do właściwych obchodów Miesiąca AAC. Najważniejszymi ich elementami były bowiem zajęcia z wykorzystaniem techniki czytania uczestniczącego i jednocześnie wybranych metod komunikacji alternatywnej. Temat przewodni zajęć mógł być tylko jeden: „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. Stąd zresztą tytuł zajęć: „Poczytam Ci Polaku Mały”.

          Zademonstrowanie techniki czytania uczestniczącego w praktyce wpisało się w cykl zajęć propagujących AAC w lokalnym środowisku. Zainicjowane trzy i dwa lata temu przez ORW obchody Miesiąca AAC miały na celu rozpowszechnienie podstawowych wiadomości na temat alternatywnych i wspomagających metod komunikacji. W roku ubiegłym nauczyciele Ośrodka przybliżyli technikę czytania uczestniczącego. W związku z tym zorganizowano zajęcia warsztatowe, a następnie ogłoszono konkurs na książkę. W tym roku natomiast – zademonstrowano, jak w praktyce może wyglądać wspomniany wyżej sposób czytania.

          Zajęcia „Poczytam Ci Polaku Mały” przeprowadzone zostały przez odpowiedzialne za to nauczycielki w każdej z IX grup ośrodkowych. Pomimo wspólnego tematu i pomocy dydaktycznych, ich forma była ściśle dostosowana do możliwości wychowanków. Zaproszenie do udziału w tego typu zajęciach wystosowano również do uczniów klas 0, I, II szkół podstawowych z powiatu janowskiego. Swoich przedstawicieli zgłosiły szkoły z Białej, Janowa Lubelskiego, Krzemienia i Potoczka. Przybyłe do Ośrodka dzieci nie tylko mogły użyć symboli PCS, gestów i komunikatorów do zakomunikowania pewnych informacji, ale też wykazywały się dużą wiedzą na temat swojej Ojczyzny i z pomocą wiersza Michała Rusinka „Coś jej winien?” odpowiadały na pytanie: co to znaczy być dzisiaj małym patriotą? Uśmiechy oraz malujące się na twarzach najmłodszych zainteresowanie, a także opinia chłopca, który po wyjściu z sali powiedział do swojej wychowawczyni: „Ale było fajnie!”-  stanowią chyba najlepszą recenzję całego przedsięwzięcia.

          Wolność, którą 100 lat temu odzyskała Polska to niewątpliwy powód do radości i dumy. Za pośrednictwem AAC również można czcić tę rocznicę. Jednak wpisanie obchodów 100-lecia niepodległości w obchody Międzynarodowego Miesiąca AAC można rozumieć w jeszcze bardziej symboliczny sposób. Każda osoba, która nie jest w stanie porozumieć się z otoczeniem w sposób czytelny, a która tę umiejętność zyskuje dzięki wprowadzeniu AAC - w pewnym sensie także odzyskuje wolność i staje się mniej zależna od innych – w jakimś stopniu właśnie niepodległa…

Tekst; foto: Magdalena Niekra, Alicja Stasieczek

powrót

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim

ul. Zamoyskiego 59
23-300 Janów Lubelski

tel. 015 8720 309
tel. 015 8725 450
fax. 015 8720 559

Godziny pracy:

Pn, Śr, Cz:      7:30 - 15:30
Wt:                   7:30 - 16:00
Pt:                    7:30 - 15:00
So, N:            nieczynne

NIP: 862-15-25-217
Więcej...

E-pocztówki

Zobacz galerie z: SLIDESHOW - E-Pocztowka

polecane wydarzenia

Statystyki

Unikalne wizyty:

Wszystkie wizyty:

Użytkownicy online:

Gminy powiatu janowskiego