Data: 21.05.2019 Imieniny: Jana, Moniki, Wiktora
Inicjatywa na rzecz bezpieczeństwa
opublikowano: 2018-11-08 11:31:13

          W dniach 9-11 października br., w Warszawie odbyło się pierwsze, historyczne spotkanie dowódców formacji OT w ramach Europejskiej Inicjatywy Współpracy Regionalnej Obrony Terytorialnej. Inicjatorem spotkania jest Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej.

          Celem spotkania była wymiana informacji i doświadczeń. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele trzynastu państw, w tym Polski, dowódcy i reprezentanci formacji terytorialnych z regionu Europy Wschodniej oraz Północnej. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Zjednoczeni - Zwyciężymy”. Inicjatywa wpisuje się zarówno w politykę NATO jak i wzmacnianie bezpośrednich relacji bilateralnych.

          Dwa lata temu Polska dołączyła do grona państw, które posiadają Wojska Obrony Terytorialnej. Wojska, które są efektywną odpowiedzią na współczesne zagrożenia bezpieczeństwa, takie jak wojna hybrydowa czy też konflikty szarej strefy. Co ważne tego typy siły stanowią istotne wsparcie dla wojsk operacyjnych w czasie konfliktów symetrycznych. To ważny potencjał wojskowy liczący w naszym regionie nawet 300 tysięcy żołnierzy.

          Celem głównym inicjatywy było zbudowanie platformy umożliwiającej wymianę doświadczeń, współdzielenie zasobów szkoleniowych, a także wymianę informacji dotyczących zagrożeń. W przedsięwzięciu wzięli udział dowódcy i przedstawiciele z 13 państw: Polski, Estonii, Litwy, Łotwy, Izraela, Niemiec, Szwecji, Finlandii, Danii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Węgier, oraz Stany Zjednoczone – jako partner strategiczny (Gwardia Narodowa stanu Illinois oraz Wirginii).

          Wojska Obrony Terytorialnej - inicjator tego przedsięwzięcia, działania zmierzające do organizacji spotkania podjęły już w końcówce 2016 r., na samym początku swojego funkcjonowania. Wówczas prowadzono je we współpracy z Departamentem Wojskowych Spraw Zagranicznych oraz Wojskowym Korpusem Dyplomatycznym. Inicjatywa Dowódcy WOT, w zakresie organizacji spotkania dowódców formacji terytorialnych, już w połowie 2017 roku uzyskała akceptację na szczeblu Ministerstwa Obrony Narodowej, co pozwoliło na zintensyfikowanie prac nad projektem. Działania mające na celu zorganizowanie spotkania w ramach Inicjatyw, to również realizacja zadań stawianych przez resort. Ministerstwo Obrony Narodowej dąży bowiem do wzmocnienia polskiej armii, zwiększenia jej liczebności, lepszego wyposażenia i większego zintegrowania z NATO i USA.

          Inicjatywa to ogromne przedsięwzięcie, poprzedzone długim okresem przygotowań, a jej uczestnicy to przedstawiciele państw należące do NATO, UE oraz PESCO. W trakcie tych przygotowań miały miejsce liczne międzynarodowe spotkania koordynacyjne i wizyty robocze. Głównym ich celem było promowanie idei współpracy formacji terytorialnych oraz dzielenie się doświadczeniami i wnioskami z ich funkcjonowania. Należy bowiem zaznaczyć, że mimo różnic związanych z miejscem oraz rolą w strukturze sił zbrojnych, a także realizowanymi zadaniami operacyjnymi przez wymienione wyżej formacje, ich cechami wspólnymi są przede wszystkim „terytorialność”, czyli realizacja zadań w środowisku lokalnym (regionalnym), a także „ochotniczość” jako forma pełnienia służby wojskowej. Dodatkowo formacje tego typu stanowią uzupełnienie zdolności operacyjnych zapewnianych przez wojska operacyjne, a w niektórych przypadkach formacje te stanowią przeważającą część potencjału militarnego państwa.

          Podczas spotkania poruszano tematykę związaną z rekrutacją oraz utrzymaniem personelu formacji terytorialnych w służbie wojskowej. Rozmawiano na temat zarządzania kryzysowego w ramach wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof, a także wspólnych szkoleń i ćwiczeń. Współpraca w ramach przedsięwzięcia zakłada przede wszystkim wymianę informacji i doświadczeń, a także budowanie wzajemnego zaufania na szczeblu dowódców brygad formacji terytorialnych

          Tworzenie formacji obrony terytorialnej i coraz większe zaangażowanie wielu państw w jej rozwój nie jest przypadkowe. Malejące wydatki na obronność w Europie wraz z obserwowanym fiaskiem europejskiej polityki bezpieczeństwa, przeobrażeniami NATO, reorientacją polityki bezpieczeństwa USA i problemami europejskiego przemysłu zbrojeniowego wskazują na konieczność współpracy międzynarodowej. Jak zaznacza Dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła, obecnie źródło zagrożeń jest jasno określone, a cele naszego działania są tożsame, więc warto się zastanowić co formacje obrony terytorialnej mogą robić wspólnie, aby efektywnie przygotowywać swoich żołnierzy i wpisywać się w systemy obronne państw. Inicjatywa ma umożliwić uzyskanie efektu synergii. Łatwo jest bowiem pokonać kogoś kto jest osamotniony, ale już siła połączona, synergicznie dowodzona powoduje znaczący wzrost potencjału obronnego.

           Inicjatywa kładzie również duży nacisk na współpracę w ramach szkoleń i ćwiczeń. Docelowo współpraca szkoleniowa może zakończyć się utworzeniem regionalnego ośrodka szkolenia dla Terytorialsów na wzór istniejących sojuszniczych centrów doskonalenia tzw. „NATO Center of Excellence – COE” czy ośrodka szkoleniowego sił specjalnych (ang. International Special Operations Training Center – ISTC) w Niemczech – na przykład na bazie Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu. Obecnie planowane są kolejne spotkania, z dużym prawdopodobieństwem będą odbywały się one w różnych krajach przynależących do Inicjatywy.

kpt. Damian Stanula oficer prasowy
2. Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej

powrót

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim

ul. Zamoyskiego 59
23-300 Janów Lubelski

tel. 015 8720 309
tel. 015 8725 450
fax. 015 8720 559

Godziny pracy:

Pn, Śr, Cz:      7:30 - 15:30
Wt:                   7:30 - 16:00
Pt:                    7:30 - 15:00
So, N:            nieczynne

NIP: 862-15-25-217
Więcej...

E-pocztówki

Zobacz galerie z: SLIDESHOW - E-Pocztowka

polecane wydarzenia

Statystyki

Unikalne wizyty:

Wszystkie wizyty:

Użytkownicy online:

Gminy powiatu janowskiego