Data: 21.03.2019 Imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
opublikowano: 2019-01-14 10:06:26

Informujemy, że na terenie Powiatu Janowskiego w 2019 r. kontynuowana jest nieodpłatna pomoc prawna, świadczona w wyznaczonych punktach.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.) z pomocy może skorzystać każda zainteresowana osoba, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów płatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r. obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Punkt pomocy prawnej prowadzony bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe, od 1 stycznia 2019 r. znajduje się w Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim, ul. J. Zamoyskiego 59.

Dyżur w Starostwie Powiatowym pełniony jest w godz.:

poniedziałek:             9.00 – 14.00

wtorek:                      9.00 – 14.00

czwartek:                   9.00 – 14.00

piątek:                        9.00 – 14.00


Pomoc prawna udzielana jest również w punkcie nieodpłatnych porad prawnych zlokalizowanym w urzędach gmin:

Lp.

Nazwa jednostki udostępniającej lokal

Usytuowanie lokalu

Dni tygodnia i godziny działania punktu

1

Urząd Gminy Batorz

Siedziba Urzędu Gminy
pok. Nr 1

Co drugi poniedziałek – od 9.00 do 13.00 (zamiennie z gminą Chrzanów)

2

Urząd Gminy Chrzanów

Siedziba Urzędu Gminy
pok. Nr 02

Co drugi poniedziałek – od 9.00 do 13.00 (zamiennie z Gminą Batorz)

3

Urząd Gminy Godziszów

Siedziba Urzędu Gminy pok.
Nr 14

Wtorek od 9.00 do 13.00

4

Urząd Gminy Dzwola

Siedziba Urzędu Gminy pok.
Nr 2

Środa od 9.00 do 13.00

5

Urząd Miejski Modliborzyce

Siedziba Urzędu Miejskiego
pok. Nr 3

Czwartek od 9.00 do 13.00


6

Urząd Gminy Potok Wielki

Siedziba Urzędu Gminy
pok. Nr 21

Piątek od 9.00 do 13.00


Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie w godz. dyżuru punktu pod numerem telefonu: 669 774 300

Powyżej podany numer telefonu dotyczy zgłoszeń we wszystkich punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Janowskiego.

Każda zainteresowana osoba, spełniająca kryteria ustawowe może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w każdym z punktów pomocy prawnej, bez względu na miejsce zamieszkania.

.

powrót

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim

ul. Zamoyskiego 59
23-300 Janów Lubelski

tel. 015 8720 309
tel. 015 8725 450
fax. 015 8720 559

Godziny pracy:

Pn, Śr, Cz:      7:30 - 15:30
Wt:                   7:30 - 16:00
Pt:                    7:30 - 15:00
So, N:            nieczynne

NIP: 862-15-25-217
Więcej...

E-pocztówki

Zobacz galerie z: SLIDESHOW - E-Pocztowka

polecane wydarzenia

Statystyki

Unikalne wizyty:

Wszystkie wizyty:

Użytkownicy online:

Gminy powiatu janowskiego