Data: 16.12.2019 Imieniny: Albiny, Sebastiana, Zdzisławy
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT W 2019 ROKU
opublikowano: 2019-06-07 13:25:01

Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2019 roku rozpatrzył rekomendację Komisji Konkursowej – oceniającej oferty na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) i postanowił o udzieleniu dotacji n/w podmiotom na następujące zadania:

1.    Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Środki finansowe przeznaczone na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku  – 10 000,00 zł. W ramach niniejszego konkursu na wsparcie realizacji zadania udzielono dotacji w wysokości 10 000,00 zł.
a)    Stowarzyszenie Regionalne z/s w Janowie Lubelskim na realizację projektu pt. „Upamiętnienie mieszkańców Powiatu Janowskiego zamordowanych przez Niemców podczas II wojny światowej” – kwota dotacji 8 000,00 złotych (słownie: osiem tysięcy złotych);
b)    Grupa Rekonstrukcyjno-Historyczna im. płk. Tadeusza Zieleniewskiego z/s w Majdanie Obleszcze na realizację projektu pt. „Żywa lekcja historii” – kwota dotacji 2 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych).


2.    Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Środki finansowe przeznaczone na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku  – 24 000,00 zł. W ramach niniejszego konkursu na wsparcie realizacji zadania przeznaczono kwotę 8 670,00 zł, z czego udzielono dotacji w wysokości 8 670,00 zł.
a)    Ochotnicza Straż Pożarna w Momotach Dolnych na realizację projektu pt. „OSP Momoty Dolne dzieciom – piknik sportowo-rekreacyjny” – kwota dotacji 900,00 złotych (słownie: dziewięćset złotych);
b)    Porozumienie Inicjatyw Samorządowych z/s w Janowie Lubelskim na realizację projektu pt. „Jedność przez różnorodność – sportowe spotkania sąsiedzkie szansą na rozwój społeczności lokalnych” – kwota dotacji 900,00 złotych (słownie: dziewięćset złotych);
c)    Stowarzyszenie „Ad Astra” z/s w Janowie Lubelskim na realizację projektu pt. „IX Bieg Partyzantów” – kwota dotacji 2 250,00 złotych (słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych);
d)    Uczniowski Klub Sportowy Judo Team Modliborzyce na realizację projektu pt. „Popularyzacja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Modliborzyce poprzez wyjazd na obóz sportowy do Szczawnicy” – kwota dotacji 2 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych);
e)    Uczniowski Klub Sportowy Judo Team Modliborzyce na realizację projektu pt. „Popularyzacja sportu judo – promocja Powiatu Janowskiego podczas Otwartych Międzynarodowych Mistrzostw Województwa Lubelskiego w Judo w Lublinie” – kwota dotacji 1 000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych);
f)    Stowarzyszenie „kreatywni.zst” z/s w Janowie Lubelskim na realizację projektu pt. „II Janowskie Igrzyska – «W zdrowym ciele zdrowy duch»” – kwota dotacji 1 620,00 złotych (słownie: tysiąc sześćset dwadzieścia złotych);

3.    Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Środki finansowe przeznaczone na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku  – 2 000,00 zł. W ramach niniejszego konkursu na wsparcie realizacji zadania udzielono dotacji w wysokości 1 600,00 zł.
a)    Ochotnicza Straż Pożarna w Janowie Lubelskim  na realizację projektu pt. „Od strażaka do olimpijczyka. Historia i tradycja ruchu strażackiego na ziemi polskiej” – kwota dotacji 1 600,00 złotych (słownie: tysiąc sześćset złotych).

Starosta Janowski

/-/ Artur PIZOŃ

powrót

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim

ul. Zamoyskiego 59
23-300 Janów Lubelski

tel. 015 8720 309
tel. 015 8725 450
fax. 015 8720 559

Godziny pracy:

Pn, Śr, Cz:      7:30 - 15:30
Wt:                   7:30 - 16:00
Pt:                    7:30 - 15:00
So, N:            nieczynne

NIP: 862-15-25-217
Więcej...

E-pocztówki

Zobacz galerie z: SLIDESHOW - E-Pocztowka

polecane wydarzenia

Statystyki

Unikalne wizyty:

Wszystkie wizyty:

Użytkownicy online:

Gminy powiatu janowskiego