Data: 02.06.2020 Imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny
Ważny dzień w pomocy społecznej!
opublikowano: 2019-11-27 12:44:28

        21 listopad to Dzień Pracownika Socjalnego i podkreślenie rangi pracowników pomocy społecznej. System pomocy społecznej w Polsce jest na etapie koniecznych zmian i reorganizacji. Zmiany cywilizacyjne, gospodarcze, społeczne i na rynku pracy powodują, że obserwujemy nowe problemy socjalne, na które skutecznie reagować muszą politycy społeczni, decydenci publiczni i pracownicy socjalni.

        Pracownicy pomocy społecznej z terenu powiatu janowskiego obchodzili kolejną 12-tą Galę Pracownika Socjalnego, zorganizowaną w tym roku przez Gminę Chrzanów. Spotkanie rozpoczęła Anna Mazur - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie, a poprowadził Wójt Gminy Chrzanów Marcin Sulowski z pracownikiem socjalnym OPS Jolantą Kłodnicką. Następnie, została wręczona Nagroda Starosty Janowskiego „Róża Pomocy Społecznej 2019” dla Lucyny Czarnej - Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Promyk” w Janowie Lubelskim za osiągnięcia w zakresie prowadzonej działalności na rzecz swoich podopiecznych. Następnie, zostały złożone życzenia dla wszystkich pracowników socjalnych na ręce kierowników OPS-ów i dyrektorów jednostek powiatowych: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, PO-W „Promyk”, Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Swoją obecnością zaszczycili również wójtowie i sekretarze gmin, przewodniczący i radni rad miejskich i gminnych, księgowi jednostek i wszystkie osoby współpracujące i wspierające pomoc społeczną, tak gminną jak i powiatową. Wójtowie i przedstawiciele gmin również złożyli kwiaty, życzenia i podziękowania pracownikom swoich jednostek, przez co spotkanie nabrało miłego i uroczystego charakteru.

        Starzenie się społeczeństwa, migracje, nowe zagrożenia społeczne, przeobrażenia rodziny i gospodarstw domowych, choroby cywilizacyjne wymuszają konieczność innego zorganizowania pomocy społecznej, opartego o rozwiniętą pracę socjalną i środowiskową, w tym bezpośrednie wspieranie rodziny. Nowe rozwiązania w obszarze problemów socjalnych na terenie powiatu zostały zauważone przez Wojewodę Lubelskiego, który przyznał nagrodę zespołową dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim. Uhonorowane zostały Agnieszka Radomska, Edyta Tchórz i Justyna Rząd. 

        Pomoc społeczna działa również w sytuacjach, w których zostały zagrożone podstawowe warunki egzystencji człowieka. Podkreślił to Burmistrz Modliborzyc, mając na uwadze powódź w Wierzchowiskach, która miała miejsce w czerwcu br. Podziękował wszystkim pracownikom socjalnym OPS w Modliborzycach, którzy w trudnej sytuacji podjęli pracę na rzecz poszkodowanych, wykorzystując wszystkie dostępne możliwości. Zwrócił się również z podziękowaniami do zgromadzonych przedstawicieli wszystkich samorządów z terenu powiatu, którzy nie zostawili mieszkańców Wierzchowisk bez pomocy.

        W imieniu Starosty Janowskiego, Zarządu Powiatu z okazji Dnia Pracownika Socjalnego jeszcze raz wszystkim pracownikom i osobom, wspierającym pomoc społeczną, składamy podziękowania za wieloletni wkład pracy na rzecz ludzi wymagających wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych, którzy z różnych względów - losowych, zdrowotnych, bezrobocia, bezradności, przemocy i niepełnosprawności - nie radzą sobie w życiu. Jest to trudna praca, której z każdym rokiem przybywa. Aby ją dobrze wykonywać, konieczne jest powołanie i wysoki profesjonalizm. Proszę przyjąć wyrazy uznania i najlepsze życzenia - zdrowia i pomyślności w życiu osobistym oraz wielu dalszych sukcesów zawodowych.

Dyrektor i Pracownicy PCPR w Janowie Lubelskim;
foto: Konrad Łukasik, Mirosław Flis - ostatnie 10 zdjęć 

 

 
     
powrót

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim

ul. Zamoyskiego 59
23-300 Janów Lubelski

tel. 015 8720 309
tel. 015 8725 450
fax. 015 8720 559

Godziny pracy:

Pn, Śr, Cz:      7:30 - 15:30
Wt:                   7:30 - 16:00
Pt:                    7:30 - 15:00
So, N:            nieczynne

NIP: 862-15-25-217
Więcej...

E-pocztówki

Zobacz galerie z: SLIDESHOW - E-Pocztowka

polecane wydarzenia

Statystyki

Unikalne wizyty:

Wszystkie wizyty:

Użytkownicy online:

Gminy powiatu janowskiego