Data: 07.08.2020 Imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana
Zarządzenie bpa Krzysztofa Nitkiewicza, dotyczące celebracji liturgicznych Wielkiego Tygodnia
opublikowano: 2020-04-01 12:56:55

          Wraz z nadejściem Wielkiego Tygodnia wypełnia się czterdziestodniowe przygotowanie naszych serc przez modlitwę, pokutę oraz uczynki chrześcijańskiej miłości. Chociaż ograniczenia spowodowane epidemią sprawiły, że przeżywaliśmy ten czas inaczej niż w latach ubiegłych, był on pomocny w duchowym przysposobieniu się do Misterium Paschalnego.

        Również jego celebracja wymaga od nas specjalnej dyscypliny, określonej dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 25 marca br. Ważne jest, abyśmy - uczestnicząc w tajemnicy krzyża Chrystusa, dostąpili udziału w Jego zmartwychwstaniu i wiecznym królowaniu w Niebie (por. MR, n. 107).

                 W związku z tym zarządzam, co następuje:

Zasady ogólne

            Ze względu na ograniczoną do pięciu liczbę uczestników celebracji (nie licząc głównego celebransa i tych, którzy są niezbędni), Kuria Diecezjalna zapewni transmisję liturgii sprawowanej w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu. Proszę jednocześnie Księży Proboszczów, aby - na ile tylko będą pozwalały możliwości, postąpili podobnie. Niech nie zabraknie nam ducha modlitwy i osobistego zjednoczenia się z cierpiącym Chrystusem. „Jeżeli pójdziemy za Nim blisko, to już tu na ziemi będzie nam wolno kosztować radości wiecznego święta, jakbyśmy byli w przedsionkach niebieskiego Jeruzalem” (św. Atanazy, List wielkanocny, 14,2).

        Jak już zostało powiedziane przy innych okazjach, jeśli kapłan nie może wypełniać posługi np. z powodu kwarantanny albo nie jest to wskazane z przyczyn osobistych (np. podeszły wiek lub choroba), powinien znaleźć zastępstwo albo poinformować Kurię Diecezjalną, która zapewni celebrację obrzędów Wielkiego Tygodnia. Nie można ich sprawować w świątyni lub w obiekcie zamkniętym przez władze sanitarne. Wierni powinni zostać wtedy skierowani do najbliższej parafii.

            Poza wyjątkami, o których wyżej, kościoły parafialne powinny być otwarte, aby umożliwić adorację Najświętszego Sakramentu, z zachowaniem obowiązujących w danym momencie przepisów. Księża Proboszczowie zwrócą uwagę nie tylko na liczbę osób, ale również na potrzebę dezynfekcji wnętrza, ławek, klamek itd.

Niedziela Palmowa - 5 kwietnia

       Pamiątka triumfalnego wjazdu Chrystusa Pana do Jerozolimy, gdzie zostanie odrzucony, skazany na śmierć i dokona paschalnego misterium.

         O godz. 11.00, Biskup Ordynariusz będzie celebrował Mszę św. w sandomierskiej bazylice katedralnej.

        Księża Proboszczowie powinni celebrować tego dnia według trzeciej formy wskazanej w Mszale Rzymskim. Nie przewiduje ona poświęcenia palm i procesji.

Wielki Czwartek - 9 kwietnia

        Dzień ustanowienia dwóch sakramentów: Eucharystii i kapłaństwa, które wyrastają z męki i śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Msza Krzyżma

        O godz. 10.00, Biskup Ordynariusz będzie sprawował Mszę św. Krzyżma w sandomierskiej bazylice katedralnej. Podczas liturgii, pobłogosławi oleje chorych, katechumenów oraz Krzyżma, które Księża Dziekani będą mogli odebrać po zniesieniu ograniczeń, dotyczących przemieszczania się. Do tego czasu należy używać olejów, pobłogosławionych w roku ubiegłym.

        Msza Święta całego Prezbiterium Sandomierskiego, połączona z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich, będzie sprawowana po odwołaniu stanu epidemii, w terminie do ustalenia.

Msza Wieczerzy Pańskiej

          O godz. 17.30, Biskup Ordynariusz będzie celebrował liturgię w sandomierskiej bazylice katedralnej.

       Księża, celebrujący Mszę św. Wieczerzy Pańskiej w kościołach parafialnych, pominą obrzęd obmycia nóg. Na zakończenie liturgii, należy przenieść procesyjnie Najświętszy Sakrament do ołtarza adoracji (ciemnicy) w celu umożliwienia wiernym indywidualnej modlitwy, z zachowaniem limitu osób określonego przepisami.

      Zezwala się Księżom, odbywającym kwarantannę poza szpitalem, na odprawienie Mszy św. w miejscu ich przebywania, naturalnie bez jakiegokolwiek kontaktu z innymi osobami i jeśli lekarze oraz władze sanitarne nie będą miały nic przeciwko temu. Jeśli chodzi o kapłanów hospitalizowanych, jest to uzależnione od pozwolenia kompetentnych władz sanitarnych, dyrekcji palcówki oraz lekarzy. Kapłani, którzy nie mają możliwości odprawienia Mszy św., powinni zamiast niej odmówić nieszpory.

Wielki Piątek - 10 kwietnia

          W tym dniu Kościół sprawujepamiątkę męki i śmierci Jezusa Chrystusa.

          O godz. 9.00, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu będzie przewodniczył Liturgii Godzin w kaplicy seminaryjnej.

          O godz. 14.00, Biskup Ordynariusz będzie przewodniczył nabożeństwu Drogi Krzyżowej w bazylice na św. Krzyżu, a o godz. 15.00 będzie tam celebrował Liturgię Wielkiego Piątku.

      O godz. 17.30., Biskup Pomocniczy Senior odprawi Liturgię Wielkiego Piątku w sandomierskiej bazylice katedralnej.

        Księża Proboszczowie będą przewodniczyli liturgii w kościołach parafialnych z zachowaniem następujących zasad:

- do modlitwy powszechnej należy dołączyć specjalne wezwanie w związku z panującą epidemią;

- przy obrzędzie ukazania krzyża trzeba użyć pierwszej formy, wskazanej w Mszale Rzymskim, natomiast adoracja krzyża ma się dokonać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego. Na zakończenie adoracji należy zaśpiewać pieśń na cześć Krzyża Chrystusowego;

- po Komunii św., Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony procesyjnie do Grobu Pańskiego w celu umożliwienia adoracji wg zasad wskazanych jw.

- Krzyż powinien być umieszczony na specjalnym stojaku, w pozycji pionowej, od zakończenia liturgii Wielkiego Piątku do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej. Wskazane będzie umieszczenie z daleka widocznego pouczenia, że nie można go całować, zachęcając do okazania miłości Chrystusowi w inny sposób.

Wielka Sobota - 11 kwietnia

        Dzień trwania i modlitwy przy Grobie Pańskim, rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa.

       O godz. 9.00, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu będzie przewodniczył Liturgii Godzin w kaplicy seminaryjnej.

       Księża nie święcą w parafiach pokarmów na stół wielkanocny. W tym roku tzw. „święconka” ma mieć charakter liturgii domowej. Przed śniadaniem niedzielnym, błogosławieństwo wypowiada jeden z ochrzczonych domowników: ojciec, matka lub inna dorosła osoba. Jednocześnie prosi się Księży, aby wszystkich wiernych traktowali pod tym względem jednakowo.

        Wigilia Paschalna

       Wigilia Paschalna jest centralnym momentem Triduum Paschalnego i całego roku liturgicznego, jest czuwaniem na cześć Pana (Wj 12,42).

        O godz. 19.00, Biskup Ordynariusz będzie przewodniczył liturgii w sandomierskiej bazylice katedralnej.

        W kościołach parafialnych uczynią to Księża Proboszczowie z zachowaniem następujących zasad:

- należy pominąć rozpalenie ogniska przed kościołem oraz procesję z paschałem. Świecę paschalną zapala się przy ołtarzu, a następnie wykonuje się Orędzie Wielkanocne (Exsultet). Potem następuje Liturgia Słowa.

- w czasie Liturgii chrzcielnej nie udziela się tym razem chrztów. Należy pobłogosławić wodę, pomijając jednak pokropienie. Ponieważ nie można umieszczać wody w kropielnicach, trzeba przygotować na nią odpowiednie naczynie. Następnie zostaną odnowione przyrzeczenia chrzcielne (por. MR, n. 46).

Niedziela Zmartwychwstania - 12 kwietnia

       Biskup Ordynariusz będzie sprawował Mszę św. w sandomierskiej bazylice katedralnej o godz. 6.00. Na początku liturgii, udzieli błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem całej diecezji, stojąc przed głównym wejściem świątyni. Prosimy, aby zgodnie z przepisami sanitarnymi, nie gromadzić się w tym momencie przy katedrze.

      Księża Proboszczowie będą celebrowali Rezurekcję w swoich kościołach parafialnych, pomijając procesję z Najświętszym Sakramentem. Można natomiast udzielić błogosławieństwa od ołtarza głównego, po przeniesieniu tam monstrancji z „Grobu Pańskiego”. W tym dniu, kościoły parafialne powinny być otwarte, aby wierni mieli możliwość nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, z zachowaniem obowiązujących przepisów.

       Niech przeżywanie tego najważniejszego tygodnia Roku Liturgicznego, a szczególnie Misterium Paschalnego, stanie się dla celebransów i wiernych źródłem łaski, a zarazem szkołą Bożego Miłosierdzia.

Biskup Sandomierski - Krzysztof Nitkiewicz

Kanclerz - ks. Roman Janiec

powrót

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim

ul. Zamoyskiego 59
23-300 Janów Lubelski

tel. 015 8720 309
tel. 015 8725 450
fax. 015 8720 559

Godziny pracy:

Pn, Śr, Cz:      7:30 - 15:30
Wt:                   7:30 - 16:00
Pt:                    7:30 - 15:00
So, N:            nieczynne

NIP: 862-15-25-217
Więcej...

E-pocztówki

Zobacz galerie z: SLIDESHOW - E-Pocztowka

polecane wydarzenia

Statystyki

Unikalne wizyty:

Wszystkie wizyty:

Użytkownicy online:

Gminy powiatu janowskiego