Powrót do listy artykułów „Ja jestem chlebem żywym (…)” (J 6, 41-51)

 

W niedzielę, 14 maja 2017 roku podopieczny Placówki – Mateusz, przyjął do swojego serca Pana Jezusa pod postacią chleba. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej odbyła się w Kościele p.w. św. Jadwigi w Janowie Lubelskim.

Pierwsza Komunia Święta jest uznawana za najważniejszy spośród wszystkich sakramentów, jakie możemy przyjąć jako chrześcijanie. Owocem Komunii świętej ma być głębokie zjednoczenie z Chrystusem, który powiedział: 'Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim' (J 6, 56).

 

 

  Komunia święta w przedziwny sposób dokonuje w naszym życiu duchowym tego, czego pokarm materialny w życiu cielesnym. Przyjmowanie w Komunii Ciała Chrystusa Zmartwychwstałego, ożywionego i ożywiającego Duchem Świętym, podtrzymuje, pogłębia i odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie. Wzrost życia chrześcijańskiego potrzebuje pokarmu Komunii eucharystycznej, Chleba naszej pielgrzymki, aż do chwili śmierci, gdy zostanie nam udzielony jako Wiatyk” — czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego.

  Eucharystia przez miłość, którą w nas rozpala, zachowuje nas również od przyszłych grzechów śmiertelnych. Im bardziej uczestniczymy w życiu Chrystusa i pogłębiamy przyjaźń z Nim, tym trudniej jest nam zerwać ją przez grzech śmiertelny.

  Mateusz przystąpił do sakramentu w obecności swoich rodziców, rodzeństwa , rodziców chrzestnych oraz wychowawców, a także  koleżanek i kolegów z Placówki. Było to dla niego wielkie przeżycie duchowe, do którego przygotowywał się od dłuższego czasu.

Po uroczystości w Kościele wszyscy udali się na przyjęcie komunijne, które nie różniło się od uroczystości jego rówieśników. Na uroczyście zastawionym stole nie zabrakło, oprócz obiadu, ciasta, owoców i mnóstwa słodyczy. „Gwoździem” programu był przepiękny tort i oczywiście prezenty dla Mateusza. Wychowawcy i dyrekcja bardzo dbają, by w tym dniu dziecko czuło się szczególnie i by komunia była dla niego niezapomnianym przeżyciem

  Niech to wielkie wydarzenie wyryje niezatarte piętno w życiu Mateusza, aby zawsze kochał Jezusa, jak najczęściej gościł Go w swoim sercu i był wierny Jego nauce.

 

© 2014 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Promyk”

ul. Jana Pawła II 10 | 23-300 Janów Lubelski

Tel.(15) 8717 427 | Fax (15) 8717 438 | REGON: 060020929 | NIP:862-158-18-13

e-mail: placowka_promyk@wp.pl | Nr konta: 20 1240 5497 1111 0010 5531 6797

projet i wykonanie: Pawel Tryka