Realizowane Projekty

Jednym z celów statutowych Stowarzyszenia Przyjaciół Promyka jest pozyskiwanie funduszy na działania profilatyczne i organizację czasu wolnego podoiecznych placówki.

 

W roku 2013r. stowarzyszenie realizowało dwa projekty:

 • Jestem niepowtarzalny, z zadania publicznego pod nazwą: Dofinansowanie organizowanych przez instytucje, stowarzyszenia imprez o charakterze kulturalnym ,turystycznym, które mają na celu propagowanie idei trzeźwości oraz zdrowego stylu życia w społeczności lokalnej, finansowanego przez Burmistrza Janowa Lubelskiego;
 • Warto zobaczyć  w ramach Programu „Regrantingu” realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Lesny Krąg' z Janowa Lubelskiego
 • Jeden w 2014r.:
 •  

  Ruch, przygoda, pasja dofinansowany przez Burmistrza Janowa Lubelskiego              w ramach realizacji zadania publicznego „Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w szkołach w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym jako element programów psychoprofilaktycznych tj. pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży”

   

 • Trzyprojekty były realizowane w 2015r.:

 •  

   Moja Perspektywa dofinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Rozwoju z Programu „Równać Szansę 2014”

 •  

  Zoom –wyższa jakość życia dofinansowany przez Burmistrza Janowa Lubelskiego w ramach realizacji zadania publicznego „Dofinansowanie organizowanych przez instytucje, stowarzyszenia imprez o charakterze kulturalnym, turystycznym, które maja na celu propagowanie idei trzeźwości oraz zdrowego stylu życia w społeczności lokalnej”;

 •  

  Razem z nami jedź rolkami w ramach Programu „Regrantingu” realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”

© 2014 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Promyk”

ul. Jana Pawła II 10 | 23-300 Janów Lubelski

Tel.(15) 8717 427 | Fax (15) 8717 438 | REGON: 060020929 | NIP:862-158-18-13

e-mail: placowka_promyk@wp.pl | Nr konta: 20 1240 5497 1111 0010 5531 6797

projet i wykonanie: Pawel Tryka