Sponsorzy

Dziękujemy wszystkim znajdującym się tu instytucjom za wsparcie

 'U GÓRALA' PIEKARNIA I CIASTKARNIA S. MROWCA - Janów Lubelski

ul. Wojska Polskiego19a; 23-300 Janów Lubelski

 

 

 

 

 

Oddział w Janowie Lubelskim ul. Sienkiewicza 11, 23-300 Janów Lubelski

 

 

 

Oddział w Janowie Lubelskim ul. Bialska 2, 23-300 Janów Lubelski

 

 

 

 

Odział w Janowie Lubelskim ul. Lubelska 66, 23-300 Janów Lubelski

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Leśny Krąg'

ul. Ogrodowa 16
23-300 Janów Lubelski

 

 

Urząd Miejski w Janowie Lubelskim

Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski

© 2014 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Promyk”

ul. Jana Pawła II 10 | 23-300 Janów Lubelski

Tel.(15) 8717 427 | Fax (15) 8717 438 | REGON: 060020929 | NIP:862-158-18-13

e-mail: placowka_promyk@wp.pl | Nr konta: 20 1240 5497 1111 0010 5531 6797

projet i wykonanie: Pawel Tryka