Dwa tygodnie wolne od zajęć i obowiązków szkolnych zobowiązuje do zorganizowania dzieciom czasu wolnego w sposób bezpieczny i jednocześnie atrakcyjny, co nie zawsze jest proste. W dobie internetu, tabletów i telewizji, spędzanie czasu na aktywności ruchowej bywa dla dzieci dużym wyzwaniem. Wychodząc naprzeciw potrzebom wpływającym na prawidłowy rozwój fizyczny i umysłowy Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Promyk” zorganizowała siedmiodniowy wyjazd do jednego z najpiękniejszych  miast Polski, do Zakopanego.

Czytaj więcej

Dnia 04.02.2015r. grupa wychowanków placówki wraz z wychowawcami udała się do MOSIR  „Bystrzyca” w Lublinie, aby spędzić czas na lodowisku. Dzieci bardzo aktywnie korzystały z tej formy wypoczynku. Młodsze dzieci mogły asekurować się za pomocą pingwinków, które były dostępne na lodowisku. Nie zabrakło oczywiście upadków, jednak ze względu na wspaniałą zabawę nikogo one nie przerażały.

            

 

Czytaj więcej

Stowarzyszenie Przyjaciół Promyka z radością pragnie poinformować, że  wygrało Regionalny Konkurs Grantowy 2014 w Programie Równać Szanse ogłoszony przez Polsko –Amerykańską Fundację Wolności. Po raz pierwszy w naszym Powiecie będzie realizowany projekt z tego Programu, którego celem jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie.                                Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Ma bowiem takie samo prawo, jak jego rówieśnik z dużej aglomeracji, by spróbować odnieść sukces na miarę własnych możliwości oraz by jak najlepiej wykorzystać szanse, które przyniesie mu życie.  

Stowarzyszenie otrzymało dotację na projekt „Moja Perspektywa”, w którym weźmie udział młodzież od 13 do 19 roku życia z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Promyk”, jak również z lokalnej społeczności. Poszczególne działania będą realizowane przez sześć miesięcy, od lutego do lipca 2015r. Założeniem projektu jest wzrost umiejętności społecznych,                           a także pobudzenie kreatywności i chęci działania artystycznego młodzieży.  Uczestnicy wezmą  udział w warsztatach kreatywnego myślenia, warsztatach fotograficznych mających na celu przybliżenie podstaw i technik fotografii, które później będą wykorzystywać przy tworzeniu swoich prac. Młodzież  pod okiem instruktora fotografii stworzą projekt kalendarza na 2016 rok oraz wybiorą prace na wystawę fotograficzną.

Czytaj więcej

O NAS

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Promyk” w Janowie Lubelskim istnieje od września 2005r., realizuje zadanie Powiatu Janowskiego w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, oraz tworzenia i wdrażania programów pomocy dziecku i rodzinie. Dysponujemy 30 miejscami typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi.

 

Opiekujemy się dziećmi, których rodziny są w kryzysie. Dbamy o prawidłowy rozwój naszych mieszkańców i przygotowanie ich do samodzielnego życia w społeczeństwie. Staramy się, aby pobyt u nas był jak najkrótszy, aby rodzina mogła pokonać trudności i ponownie się zintegrować. Jeżeli jest to jednak niemożliwe, wtedy szukamy dla naszych dzieci innych form opieki, najbardziej zbliżonych do rodzinnej...

 

Więcej

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Promyk”

ul. Jana Pawła II 10

23-300 Janów Lubelski

 

Regon: 060020929

NIP:862-158-18-13

 

 

Tel.: 15 871 74 27

Fax: 15 871 74 38

 

e-mail: placowka_promyk@wp.pl

Nr konta: 20 1240 5497 1111 0010 5531 6797

 

Więcej

© 2014 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Promyk”

ul. Jana Pawła II 10 | 23-300 Janów Lubelski

Tel.(15) 8717 427 | Fax (15) 8717 438 | REGON: 060020929 | NIP:862-158-18-13

e-mail: placowka_promyk@wp.pl | Nr konta: 20 1240 5497 1111 0010 5531 6797

projet i wykonanie: Pawel Tryka