Dzięki realizowanemu Programowi „Regrantingu” przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”, Stowarzyszenie „Przyjaciół Promyka” otrzymało wnioskowaną kwotę dotacji 2500zł, co umożliwiło zakupienie sprzętu turystycznego (3 namiotów, śpiworów, materacy, plecaków, stolików i krzesełek turystycznych), niezbędnego do organizacji zaplanowanych działań.

Głównym celem projektu „Warto zobaczyć” jest nauka wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Promyk” w Janowie Lubelskim poszanowania tradycji, kultury i zwrócenie szczególnej uwagi jak ważną pełni ona funkcje w życiu społecznym.

W ramach realizacji projektu, a także organizacji i ukazywania aktywnych form spędzania czasu wolnego, zostały zorganizowane biwaki oraz rajdy piesze i rowerowe na terenie Powiatu Janowskiego. Podczas pierwszego biwaku wychowankowie zwiedzali rezerwat 'Szklarnia', gdzie prowadzona jest hodowla konika biłgorajskiego, zarządzana przez Park Krajobrazowy Lasy Janowskie. Znajduje się tam symboliczny grób Barbary Mączyńskiej, sanitariuszki oddziału NOW- AK 'Ojca Jana', śmiertelnie rannej w czasie tej potyczki. Biwakowali w gospodarstwie agroturystycznym pana Mirosława Powęzki. Dzięki czemu dodatkową atrakcją był spływ kajakowy po rzece Bukowa, na odcinku 6 km. Podopieczni odwiedzili Momoty Górne, zwiedzili kościółek drewniany własnoręcznie wykonany przez ks. Pińciurka, zapoznali się z historią Momot przekazaną przez samych mieszkańców.

Drugi biwak był zorganizowany w Kalenne, w gospodarstwie agroturystycznym państwa Doboszów. Pan Marcin Dobosz oprowadził wychowanków po Rezerwacie Imielty Ług oraz zapoznał z bogactwem gatunkowym fauny i flory rezerwatu. Olbrzymią atrakcją dla dzieci była bosa przeprawa przez torfowisko.

Ponadto zostały zorganizowane rajdy piesze i rowerowe po Powiecie Janowskim, aby jeszcze bardziej zgłębić jego historię i kulturę. Nowoprzybyli wychowankowie zwiedzili miasto, wystawy zdjęć na rynku, Sanktuarium i Plac Maryjny, źródlisko, spacerowali aleją gwiazd. Podczas rajdów wychowankowie odbyli wycieczkę-śladami partyzantów po Krajobrazowym Parku Lasy Janowskie, poznali miejsca walk, pomniki, znaki historii. Byli także na Uroczysku Kruczek, gdzie zapoznali się z historia tego miejsca.

Wychowankowie zgłębili tajniki naszego regionu, poznali historię, tradycję i obyczaje, w atrakcyjniejszy sposób. Nabyli twórczego stosunku i wiedzy na temat otaczających zabytków kulturowych, tradycji i obyczajów związanych z naszym regionem.

Organizowanie czasu wolnego wychowankom wpłynęło pozytywnie na popularyzowanie wzorów, tworzenie różnorakich modeli organizowania czasu wolnego, kształtowanie nawyków i postaw wobec rekreacji i turystyki.

Realizacja projektu „Warto zobaczyć” stanowiła dla rozwoju psychicznego wychowanków źródło nowych przeżyć, wywołujących reakcje psychofizyczne. Spontanicznie ujawniły się uzdolnienia i zdolności dzieci, które wpływają na ich temperament. Dzieci odznaczające się takimi cechami, jak bojaźliwość, lenistwo, niezaradność dzięki naszym działaniom wyzbywali się tych cech poprzez udział w zbiorowej zabawie. Różnorodne zajęcia sprzyjały wytwarzaniu się pozytywnych cech charakteru jak koleżeńskość, uprzejmość, oddanie innym, serdeczny stosunek do otoczenia.

Dzięki zakupionym sprzętom turystycznym Stowarzyszenie Przyjaciół Promyka będzie w okresie wakacyjnym organizowało biwaki oraz rajdy, aby integrować podopiecznych placówki z lokalną społecznością i chociaż w minimalny sposób zrekompensować brak więzi z domem rodzinnym.

 

 

           

© 2014 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Promyk”

ul. Jana Pawła II 10 | 23-300 Janów Lubelski

Tel.(15) 8717 427 | Fax (15) 8717 438 | REGON: 060020929 | NIP:862-158-18-13

e-mail: placowka_promyk@wp.pl | Nr konta: 20 1240 5497 1111 0010 5531 6797

projet i wykonanie: Pawel Tryka