Płace nauczycieli bez zmian

MEN przygotował coroczną nowelizację załącznika rozporządzenia płacowego nauczycieli. Tak, jak w poprzednich latach, nowelizacja nie przewiduje zmian minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli. Zmiany wejdą w życie tradycyjnie 1 września 2016 r.

„Zamrożenie” płac

Z uwagi na przewidzianą w art. 30 ust. 5 pkt 1 Karty Nauczyciela konieczność corocznego określenia minimalnej płacy zasadniczej nauczycieli MEN przygotował projekt nowelizacji załącznika do Rozporządzenia z 31 stycznia 2015 r. Nowelizacja nie przewiduje zmian w stawkach wynagrodzenia zasadniczego i utrzymuje je na poziomie ustalonym w poprzednich latach.

Nie wzrosło również średnie wynagrodzenie nauczycieli

Wynagrodzenie zasadnicze stanowi jeden ze składników średniego wynagrodzenia nauczycieli. Na wysokość średnich wynagrodzeń wpływa również kwota bazowa, która na rok 2016 r. została utrzymana w tej samej wysokości, jak w roku poprzednim (2 717,59 zł). W związku z tym, że żadna z powyższych kwot nie uległa zmianie, nie zmieniło się również średnie wynagrodzenie nauczycieli.

Źródło:
  • Projekt Rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (projekt z 21 marca 2016 r.)