Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w Janowie Lubelskim

Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Janowski prezentują na swoich stronach internetowych pełną ofertę edukacyjną oraz zasady rekrutacji:

Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza: http://www.liceum.fc.pl/index.php/rekrutacja

Zespół Szkół: http://www.zsjanow.fc.pl/rekrutacja.php

Zespół Szkół Technicznych: http://www.zszjanow.fc.pl/index.php/rekrutacja.