TECHNIKUM LEŚNE W ZESPOLE SZKÓŁ

Leśnik to fascynujący i bardzo atrakcyjny zawód. Jest to profesja nietypowa, bowiem związana z nieustannym obcowaniem z naturą i pięknem lasu. Technikum Leśne w Zespole Szkół zapewnia gruntowne przygotowanie do pracy w tym zawodzie i umożliwia rozwijanie pasji i zainteresowań, nie tylko przyrodniczych. Absolwent uzyskuje tytuł - technik leśnik, zdobywając jednocześnie wiedzę ogólną na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Może potem kontynuować edukację m in. w SGGW w Warszawie lub na UP w Lublinie. Ukończenie technikum leśnego umożliwia pracę na wielu stanowiskach w strukturach Lasów Państwowych, Parkach Narodowych i Krajobrazowych, a także w różnorodnych zakładach usług leśnych.

Technikum Leśne w Zespole Szkół rozwija się. Uczniowie biorą udział w różnych targach i wystawach przyrodniczych (np. Międzynarodowe Targi Leśne - wrzesień 2016). Mają możliwość nieodpłatnego uczestniczenia w kursach brakarskich i pilarza (uzyskanie kwalifikacji), mogą zdobyć również uprawnienia do wspinaczki wysokościowej. Zajęcia praktyczne odbywają się w Ośrodku Edukacji Leśnej. Szkoła oferuje udział w kołach zainteresowań o tematyce przyrodniczej, organizuje wiele atrakcyjnych wyjazdów naukowo-rekreacyjnych, w tym daje także możliwość uczestniczenia w zbiorowych polowaniach. Ponadto w szkole działa zespół – sygnalistów myśliwskich i każdy uczeń może uczyć się gry na rogu myśliwskim. W Technikum Leśnym nauka odbywa się w przyjaznej, życzliwej atmosferze, zarówno w samej szkole, jak i w Ośrodku Edukacji Leśnej.

Jeśli jesteś otwarty na świat i naturę, marzysz o stabilnym, ciekawym zawodzie i chcesz rozwijać swoje zainteresowania, nasze technikum jest właśnie dla Ciebie. Zapraszamy!