DZIEŃ OTWARTY W OŚRODKU REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZYM

Z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu 2 kwietnia 2016 roku w ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym w Janowie Lubelskim odbędzie się Dzień Otwarty. W godzinach 11.00 - 13.00 zaplanowano ciekawe wystąpienia, zwiedzanie ośrodka oraz inauguracyjne spotkanie  grupy wsparcia dla rodziców osób z niepełnosprawnościami.

REKRUTACJA 2016 - przypomnienie dla szkół ponadgimnazjalnych.

Do końca marca 2016 r. szkoły ponadgimnazjalne powinny wprowadzić ofertę edukacyjną do systemu Nabór. 

NABÓR 2016 - ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

Zapraszam Państwa Dyrektorów szkół gimnazjanych i ponadgimnazjalnych z Powiatu Janowskiego wraz z Koordynatorami na spotkanie organizacyjne Naboru 2016. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, w dniu 6 kwietnia b.r. o godz.  9.00 w s.303 (III p.)

Tematem spotkania będzie przedstawienie zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w roku 2016, oraz zapoznanie z harmonogramem naboru na ten rok.  

Spotkanie poprowadzi Pan  Lucjan Kawka - Konsultant ds. wdrożeń i szkoleń firmy VULCAN.

W. Dyjach - dyrektor PZOSiPO

Znalezione obrazy dla zapytania nabór 2016

RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

SEJM UCHWALIŁ NOWELIZACJĘ KARTY NAUCZYCIELA

 

Nowelizacja ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw przewiduje likwidację tzw. godzin karcianych od 1 września 2016 r. Dotychczas każdy nauczyciel w szkole podstawowej i gimnazjum musiał poświęcić dwie godziny w tygodniu na zajęcia pozalekcyjne, natomiast nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej – jedną godzinę. Za te zajęcia nauczyciele nie otrzymywali dodatkowego wynagrodzenia. Nowelizacja przewiduje, że nauczyciele będą mogli prowadzić zajęcia pozalekcyjne, odpowiednie do potrzeb i zainteresowań uczniów, zgodnie z ustaleniami podjętymi przez dyrektora szkoły. Jednocześnie w związku z likwidacją obowiązku prowadzenia tych zajęć w dotychczasowej formule, nowelizacja przewiduje odejście od rejestrowania ich wymiaru. PSL postulowało, by uściślić przepisy dotyczące czasu pracy nauczycieli poprzez wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym rodzaj i wymiar zajęć prowadzonych przez nauczycieli poza pensum dydaktycznym określałby statut danej szkoły. Taka poprawka była również po myśli Związku Nauczycielstwa Polskiego. Została jednak odrzucona w końcówce prac legislacyjnych.

Nowelizacja zakłada ponadto objęcie wszystkich nauczycieli przepisami o odpowiedzialności dyscyplinarnej i rozszerzenie na nich wymogu niekaralności. Nowe regulacje mają uniemożliwić zatrudnienie w przedszkolu, szkole lub innej placówce oświatowej jako nauczyciela osoby, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych i nie korzysta z praw publicznych.

Nowelizacja zawiera również przepisy ułatwiające planowanie i wypłacanie jednorazowej gratyfikacji pieniężnej nauczycielom, którym MEN przyzna tytuł honorowego profesora oświaty.

Ustawa nowelizująca KN trafi teraz do senatu.