Dni otwarte szkół ponadgimnazjalnych 21-22.03.2016

Zapraszamy gimnazjalistów na dni otwarte naszych szkół: Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza, Zespołu Szkół i Zespołu Szkół Technicznych.

Odwiedzający szkoły  będą mogli zapoznać się z proponowaną ofertą edukacyjną na następny rok szkolny, zwiedzić  sale dydaktyczne, sale gimnastyczne i obiekty sportowe, biblioteki wraz z centrami informacyjnymi. Będzie także okazja do porozmawiania z uczniami i nauczycielami szkół. Odwiedzający wezmą udział w ciekawych prezentacjach i spotkaniach. ZAPRASZAMY!!!

Szkoły ubiegają się o wsparcie finansowe swoich projektów.

Dwa konkursy współfinansowane przez EFS ogłosił Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Konkursy obejmują działania poświęcone kształceniu ogólnemu (Działanie 12.2 RPO WL) oraz kształceniu zawodowemu (Działanie 12.4 RPO WL). Łącznie na oba nabory przeznaczono 80 mln zł. Szczegóły znajdziecie tutaj:

8 MARCA

Konkurs dla gimnazjalistów w LO.

VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS

JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW

ORGANIZOWANY PRZEZ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

IM. BOHATERÓW PORYTOWEGO WZGÓRZA W JANOWIE LUBELSKIM

Już w sobotę 05 marca 2016r. o godz. 10.00

szczegóły, w tym regulamin na stronie LO: http://www.liceum.fc.pl/