W dokumentacji szkolnej trzeba uwzględnić nową pozycję tekstu jednolitego ustawy o systemie oświaty

 Po raz pierwszy od 11 lat zmienił się tekst jednolity ustawy o systemie oświaty - poprzedni został wydany w 2004 r. Dzieje się tak, gdy liczba zmian w ustawie jest znaczna lub gdy ustawa była wielokrotnie uprzednio nowelizowana i posługiwanie się jej tekstem może być utrudnione - a tak było w przypadku ustawy o systemie oświaty. Potrzebę wydania tekstu jednolitego potwierdza zamieszczenie przy nim aż 593 przypisów. Obecnie stosującym ustawę łatwiej będzie korzystać z jej tekstu.

Zatem przygotowując dokumentację szkolną, w której stosujemy jako podstawę prawną ustawę o systemie oświaty - po 21 grudnia 2015 r. wpisujemy Dz.U. z 2015 r. poz. 2156. We wcześniej wydanej dokumentacji nie aktualizujemy podstawy prawnej.

Źródło:

Koniec z godzinami karcianymi – Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela.

Zmiany dotyczące sposobu realizowania tygodniowego czasu pracy nauczycieli oraz w zakresie postępowania dyscyplinarnego dla nauczycieli – to najważniejsze z zaproponowanych w przyjętym przez rząd projekcie nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela. Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw,Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw,z wyjątkiem przepisów, dla których wyznaczono inne terminy wejścia w życie (źródło MEN).

Znalezione obrazy dla zapytania nauczyciel przy tablicy

 

Najlepsze licea i technika w woj. lubelskim wg rankingu Perspektyw 2016.

Najlepsze polskie szkoły ponadgimnazjalne to miejsca, gdzie zaczyna się dobra przyszłość - przekonują autorzy najnowszego rankingu Perspektyw. Wśród lubelskich liceów najwyżej sklasyfikowane zostało I LO im. Staszica w Lublinie (25. miejsce w kraju). Wśród techników prym wiedzie Technikum Elektroniczne przy Zespole Szkół Elektronicznych (9. miejsce w kraju).

Czytaj więcej: http://www.kurierlubelski.pl/edukacja/art/9288615,najlepsze-licea-i-technika-w-lublinie-i-woj-lubelskim-ranking-perspektyw-2016,3,id,t,sa.html

W Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja ustawy o systemie oświaty

W Dzienniku Ustaw z 8 stycznia 2016 r. pod pozycją 35 ukazała się ustawa z dn. 29.12.2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. To oznacza, że część przepisów nowelizacji wejdzie w życie już 23 stycznia 2016 r. (14 dni po ogłoszeniu w Dz.U.). Są wśród nich m.in. te regulacje, które rozszerzają kompetencje kuratora oświaty, m.in. wprowadzając wymóg uzyskania pozytywnej opinii kuratora przed likwidacją samorządowej szkoły.

Akademia młodych humanistów

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w programie "Akademia Młodych Humanistów". Szczegółowe informacje  na stronie www.open.kul.pl/ oraz na stronie http://www.kuratorium.lublin.pl/.