Subwencja oświatowa na 2016 rok jest wyższa o 103 zł

1 stycznia 2016 r. weszło w życie rozp. MEN z dn. 22.12.2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 (Dz.U. z 2015 r. poz. 2294).

Kwota, którą samorządy otrzymują na jednego ucznia, czyli tzw. finansowy standard A, wyniesie w 2016 r.  5362 zł, co oznacza, że będzie o niecałe 2% (ok. 103 zł) wyższa od kwoty obowiązującej w ubiegłym roku (5258,68 zł). http://serwis-edukacyjny.pl

Konkurs "Szkoła dla pracodawców, pracodawcy dla szkoły"

W odpowiedzi na liczne prośby szkół, KOWEZiU przedłuża do 31 stycznia br. termin nadsyłania zgłoszeń do czwartej edycji konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”.

Aby wziąć w nim udział szkoła powinna przesłać formularz zgłoszenia do 31 stycznia 2016 r. Szkoła może przesłać więcej niż jeden formularz pod warunkiem, że w każdym formularzu jest przedstawiony inny obszar zawodowy. 

Szczegóły konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” znajdują się w Regulaminie na stronie KOWEZiU.

Co zmienia się w Ustawie o Systemie Oświaty?

31 grudnia 2015 r. senat przyjął nowelizację ustawy o systemie oświaty. Senatorowie nie wprowadzili do niej żadnych poprawek. 

Najważniejsze zmiany dotyczą:

  • obowiązku szkolnego od siódmego roku życia,
  • prawa do rozpoczęcia edukacji szkolnej od szóstego roku życia,
  • obowiązku przedszkolnego dla dziecka 6–letniego,
  • prawa dziecka w wieku od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,
  • wzmocnienia roli kuratora oświaty.
  • Źródło: www.men.gov.pl

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie organizacji olimpiad, konkursów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów na obszarze województwa lubelskiego na rok 2016

 

Informujemy, że z dniem 1 grudnia br. rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie wsparcia Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie organizacji olimpiad, konkursów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów na obszarze województwa lubelskiego na rok 2016.

Nabór wniosków będzie przeprowadzany dwukrotnie w ciągu roku:

  • Do dnia 8 stycznia dla przedsięwzięć organizowanych w okresie od 20 stycznia do 30 czerwca 2016 r.
  • Do dnia 15 maja dla przedsięwzięć organizowanych w okresie od 1 lipca do 10 grudnia 2016 r.

Pozostałe informacje dotyczące naboru dostępne są w Regulaminie udzielania wsparcia przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie organizacji olimpiad, konkursów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów na obszarze województwa lubelskiego na rok 2016, który znajduje się w załączniku poniżej.

Tel. kontaktowe: 81 53 85 206, 81 53 85 211.

źródło: http://www.kuratorium.lublin.pl/

Henryk Sienkiewicz patronem roku 2016

Sejm ustanowił rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. W przyszłym roku przypada 170. rocznica urodzin oraz 100. rocznica śmierci autora "Trylogii".