WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Termin ferii zimowych w woj. lubelskim.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozp. MENiS dn. 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) MEN ogłosiło terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2015/2016.

W naszym województwie ferie odbędą się w terminie 15–28 lutego 2016 r.

Sukces konferencji współorganizowanej przez Zespół Szkół

III Seminarium Lubelskiego Kuratora Oświaty, które odbyło się 27.11.2015 roku w Hotelu Janów odniosło ogromny sukces. Technikum Zawodowe im. W. Witosa w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim zyskało rolę lidera w branży gastronomicznej i turystyczno - hotelarskiej w skali całego województwa. Wydarzenie stało się też okazją do promocji Powiatu Janowskiego.

galeria zdjęć: ww.zsjanow.fc.pl, http://powiatjanowski.pl/ oraz http://www.kuratorium.lublin.pl/ (wraz z relacją).

Dołączamy do gratulacji dla Pani Dyrektor!

foto; A. Boś

Powiat Janowski w odniesieniu do oświaty - wnioski i rekomendacje.

Znalezione obrazy dla zapytania oświata

1.      Dążenie do ograniczania wydatków na oświatę ponad otrzymywaną subwencję poprzez prowadzenie przez osoby kierujące oświatą racjonalnej i oszczędnej polityki oświatowej, przy zapewnieniu jej efektywności.

2.      Poszukiwanie oszczędności i konsekwencja w procesie konstruowania i wdrażania budżetu.

3.      Położenie nacisku na podniesienie wyników osiąganych przez uczniów w systemie egzaminów zewnętrznych.

4.      Konsekwentne dążenie do polepszenia stanu technicznego bazy i wyposażenia placówek oświatowych.

5.      Podejmowanie działań przez Starostwo Powiatowe oraz Dyrektorów szkół w kierunku pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, udział w projektach krajowych i międzynarodowych, w tym wymiany uczniów.

6.      Stworzenie warunków do szerszej oferty kształcenia dorosłych np. poprzez uruchomienie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

7.      Kontynuacja dotychczasowej polityki kadrowej prowadzącej do utrzymania średnich wynagrodzeń.

8.      Skuteczne wdrażanie kontroli zarządczej w szkołach  i placówkach.

9.      Kontynuacja i pogłębianie współpracy z gimnazjami (w miarę możliwości również spoza Powiatu) w zakresie promocji szkolnictwa ponadgimnazjalnego prowadzonego przez Powiat Janowski.

 

10.  Podnoszenie poziomu oświaty i rozwiązywanie jej problemów, zgodnie z możliwościami organu prowadzącego oraz z potrzebami uczniów, rodziców oraz szkół i placówek oświatowych.

(źróło: informacja o realizacji zadań oświatowych w Powiecie janowskim w roku szkolnym 2014/2015).

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Janowskim w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Janowskim w roku szkolnym 2014/2015

Do pobrania: Plik PDF