Licznik odwiedzin
21358
Dziś19
Wczoraj12
W ubiegłym tygodniu41
W ubiegłym miesiącu197
Wszystkich21358
Twój adres IP:54.225.3.207
US
Użytkowników online 0
Gości 1

Urzędowa sprawa przez Internet

Ogólna wartość projektu to kwota rzędu 5,3 mln zł, z czego około 4,5 mln stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej, reszta to wkład własny Starostwa oraz siedmiu gmin naszego powiatu. Beneficjentem projektu jest powiat janowski.

Informatyzacja powiatu jako inwestycja nie jest widoczna tak jak np. budowa dróg czy boiska, ale równie ważna, szczególnie dzisiaj, w świecie informatyzacji i nowoczesnych technologii. Fachowo można powiedzieć, że powiat janowski włączył się w cyfrową Polskę. Jeszcze w tym roku zacznie działać nowa strona internetowa powiatu, a więc i nowe wortale tematyczne (strony internetowe o konkretnej tematyce), wspólne dla starostwa i gmin, które w czytelny sposób udzielą informacji na temat urzędu, gospodarki, turystyki, kultury, sportu, ekologii, środowiska czy pomocy społecznej (oczywiście, z terenu powiatu). Na stronie internetowej urzędów dostępne będą też tzw. „kioski z pracą”, w których zarówno poszukujący pracy, jak i pracodawcy, będą mogli zamieszczać ogłoszenia. Dla tych, którzy nie mają dostępu do Internetu w domu, zainstalowane zostaną infokioski, czyli bezpłatne, publiczne punkty dostępu do Internetu, które powstały w celu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Z ich pomocą będzie można przesłać dokumenty do magistratu, albo np. zapoznać się z informacjami, zawartymi na str. internetowej urzędu. Infokioski dostępne są 24 godz. na dobę dzień w dzień.

Więcej…

 

Usługi on-line

Wdrożony został System E-Powiat, który grupuje, integruje i systematyzuje w jednym miejscu treści dotychczas dostępne jako niezależne źródła takie jak BIP każdej jednostki i jej własny serwis (strona) internetowa. Dodatkowo system jest jednolitym na poziomie powiatu interfejsem do E-Usług: stan załatwienia sprawy, składanie dokumentów elektronicznych (Elektroniczna Skrzynka Podawcza) , elektronicznego repozytorium aktów prawa lokalnego.

strona

Nowa strona www Powiatu

Wdrożenie Systemu E-Powiat obejmuje również budowę i rozbudowę Portalu dostępowo-informacyjnego dla powiatu janowskiego, który zgodnie z założeniem ma stanowić centralne miejsce dostępu (dla osób uprawnionych) do urzędowych baz transakcyjnych, baz danych, stron internetowych oraz poczty elektronicznej - platformę dostępu do wszystkich danych rozproszonych w różnych lokalizacjach. Utworzono również specjalistyczne wortale o różnej tematyce: informator Urzędu „Interaktywny Urząd”, baza gospodarcza (E-Gospodarka), turystyczna (E-Turystyka), kulturalna (E-Kultura i Sport) a także Niepełnosprawni i pomoc społeczna, Edukacja, Środowisko i Ekologia, Praca. Wdrożenie systemu zakłada możliwość rozbudowy treści przez przedsiębiorców, firmy i osoby zajmujące się turystyką, a także kulturą i sportem. Samodzielna publikacja treści jest zgodna z ideą Web2 oraz spójna z ideą społeczeństwa informacyjnego. Dane dostępowe niezbędne do samodzielnej publikacji treści zostaną przekazane zainteresowanym przedsiębiorcom w sposób spersonalizowany aby zapewnić niezbędne bezpieczeństwo oraz zagwarantować dostęp tylko uprawnionym.

 

Publiczne punkty dostępu do Internetu (PIAP)

W ramach projektu zostały zorganizowane Publiczne Punkty Dostępu do Internetu – powszechnie dostępne placówki wyposażone w stanowiska komputerowe ze stałym łączem internetowym.

kiosk1 kiosk2

Infomat przed Urzędem Gminy w Godziszowie

Infomat na pływalni „Otylia” w Janowie Lubelskim

Infomaty-multimedialne kioski informacyjne są łatwymi w obsłudze komputerami z ekranem dotykowym, mające dostarczać obywatelom publicznie dostępnej informacji na wybrany temat zostały zainstalowane w:

 • Gminie Batorz - 1 infomat wewnętrzny w budynku Urzędu Gminy w Batorzu
 • Gminie Chrzanów - 1 infomat wewnętrzny w budynku Urzędu Gminy w Chrzanowie
 • Gminie Dzwola - 4 infomaty wewnętrzne w budynkach szkół:
 1. w Publicznej Szkoły Podstawowej w Branwi,
 2. w Zespole Szkół w Dzwoli,
 3. w Zespole Szkół w Krzemieniu
 4. w Zespole Szkół w Kocudzy
 • Gminie Godziszów - 1 infomat zewnętrzny w budynku Urzędu Gminy Godziszów
 • Gminie Modliborzyce - 1 infomat wewnętrzny w budynku Urzędu Gminy Modliborzyce
 • Gminie Janów Lubelski - 2 infomaty wewnętrzne:
 1. w budynku Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim
 2. w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim przy ul. Ks. Skorupki 9

oraz 2 infomaty zewnętrzne:

 1. przy wejściu do budynku Urzędu Miejskiego
 2. na rynku miasta Janowa Lubelskiego

PIAP – Telecentrum miejsce świadczenia i realizacji powszechnie dostępnych usług dostosowanych do potrzeb społeczności lokalnej związanych z informatyką, działalnością szkoleniową, poradnictwem itp. PIAP – Telecentrum stanowią pomieszczenia wyposażone w stanowiska komputerowe ze stałym, w miarę szybkim łączem internetowym, w celu odpowiedniej szybkości przetwarzania informacji z możliwością ich gromadzenia, dystrybucji i odpowiednio szybkiej transmisji. Telecentrum nie będzie pełniło roli, jaką pełni komercyjna tzw. „kawiarenka internetowa”, nie będzie to miejsce rozrywki (gry, pogawędki internetowe – IRC, chat), czy nieograniczonego dostępu do Internetu.

Projekt zakłada uruchomienie telecentrów u wybranych beneficjentów, dzięki czemu interesanci uzyskują zarówno bezpłatny dostęp do Internetu, jak i e-Usług danego beneficjenta. Dzięki wyposażeniu telecentrum w punkt dostępowy korzystać z niego mogą również osoby z własnych urządzeń mobilnych.

Na terenie Janowa Lubelskiego został rozbudowany system publicznego bezprzewodowego dostępu do sieci teleinformatycznej. System ten opiera się na technologii WiFi.

 

Adaptacja pomieszczeń na węzły LAN wraz z dostawą i uruchomieniem klimatyzacji i systemem kontroli dostępu

Wymagania stawiane współczesnym systemom informatycznym wymuszają wydzielenie specjalnego pomieszczenia na serwer oraz wyposażenie go w dedykowane zabezpieczenie i urządzenia zapewniające kontrolę dostępu (szafa dystrybucyjna, alarm, zamek elektromagnetyczny na kartę). Na potrzeby systemu informatycznego zakupione zostały profesjonalne szafy dystrybucyjne typu RACK - wyposażone w sieciowy osprzęt pasywny (panele krosowe) i aktywny, elementy ułatwiające prowadzenie kabli krosowych, listwy zasilające przeznaczone do zasilania sieciowych urządzeń aktywnych. W szafie dystrybucyjnej zostały umieszczone zakupione serwery aplikacji.

Pomieszczenia na serwer zostały wyposażone w klimatyzację. Drzwi wejściowe do pomieszczenia serwerowni są antywłamaniowe i ognioodporne. Wejścia do pomieszczeń zostały zabezpieczone zamkiem na kartę magnetyczną.

Serwerownia w UG Godziszów

Serwerownia w UG Godziszów

 

Budowa/modernizacja lokalnych sieci komputerowych (sieci LAN)

Sieć strukturalna zrealizowana została w oparciu o strukturę gwiazdy z centralnym punktem dystrybucyjnym zlokalizowanym w dedykowanym pomieszczeniu w szafie dystrybucyjnej. Struktura sieci została wzbogacona o serwer plików i aplikacji, który stanowi serce systemu obiegu informacji jak również pozwola na realizację zcentralizowanej polityki bezpieczeństwa oraz urządzenie aktywne (tzw. switch) kontrolujące jakość i szybkość transmisji. W ramach tego etapu można wyróżnić następujące działania:

 • zakup potrzebnego sprzętu i materiałów,
 • przygotowanie budynku: nawiercenie otworów, położenie elementów mocujących kable, przygotowanie miejsc dla urządzeń aktywnych,
 • wykonanie dedykowanej sieci energetycznej,
 • położenie kabli,
 • instalacja gniazdek i zakończeń kabli,
 • instalacja listew maskujących PCV,
 • odbiór sieci
 • montaż  urządzeń aktywnych  i zabezpieczających typu firewall
 • dostawę Hot Spotów oraz  systemu bezprzewodowego dostępu na potrzeby telecentrów (access pointy WIFI)

hot_duo

HOT-SPOT na hotelu DUO w Janowie Lubelskim

 

Dostawa sprzętu i oprogramowania

Projekt zakładał zakup sprzętu i oprogramowania typu:

 • stacje robocze  z monitorami oraz systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym i antywirusowym
  komputery przenośne wraz z systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym i antywirusowym
  komputery na wyposażenie telecentrum
  serwery wraz z systemem backupu (streamer)
  UPS-y
  urządzenia peryferyjne
  Infokioski
  projektory multimedialne

Proponowana wymiana sprzętu komputerowego podyktowana była koniecznością ujednolicenia bazy sprzętowej jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Janowskiego, wyposażenia wszystkich stanowisk pracy w komputery.

Szczegółowe działania wchodzące w skład niniejszego etapu projektu to:

 • zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego
 • instalacja stacji roboczych i konfiguracja oprogramowania;
 • szkolenie pracowników;
 • wyznaczenie osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo sieci i administratorów sieci oraz aplikacji.

W ramach projektu zostały zakupione serwery, które zapewnią wydajność wystarczającą dla przewidywanych zastosowań które są wyposażone w funkcje:

 • Serwera plików,
 • Zarządzania kontami użytkowników i uprawnieniami,
 • Monitorowania i rejestrowania aktywności użytkowników,
 • Tworzenia kopii zapasowych,
 • Zarządzania ochroną antywirusową,
 • Serwera pocztowego- konta pocztowe pracowników,
 • Serwer stron WWW- strony WWW,
 • Serwer FTP,
 • Serwer baz danych.

Serwery wyposażone zostały w system zasilania z dedykowanym zasilaczem UPS, który umożliwia bezpieczne zakończenie pracy serwera w sytuacji nagłego braku energii zasilania. Serwery dodatkowo zostały wyposażone w systemy archiwizacji zasobów. Obsługę aplikacji i baz danych zapewni zainstalowany sieciowy system operacyjny.

 

Informatyzacja powiatu ruszyła...

Informatyzacja stwarza dla urzędu szereg nowych możliwości. Internet pozwala na szybkie komunikowanie się jednostek, przesyłanie dokumentów i wydawanie decyzji na odległość. Pozwala również na prezentację najważniejszych informacji na własnych stronach internetowych czy też w zakładce BIP. To wszystko sprzyja poprawie i zwiększeniu efektywności obsługi klientów. Głównym celem informatyzacji urzędu jest udostępnienie usług on-line administracji samorządowej oraz wzrost dostępności publicznych zasobów cyfrowych w Internecie. Prace przygotowawcze nad realizacją projektu, pt. ,,Zrównoważony rozwój społeczeństwa informacyjnego Powiatu Janowskiego” trwają już od 2007 roku. W celu realizacji projektu dnia 1 lipca 2008 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Powiatem Janowskim, a gminami Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki.

W 2008 roku zostało opracowane studium wykonalności projektu. W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Lubelskiego został złożony przez Powiat Janowski w dn. 2 lipca 2009 r. wniosek o dofinansowanie projektu. Po dokonaniu oceny, wniosek otrzymał dofinansowanie w kwocie 4.537.547,60 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne, w ramach Działania 4.1 Społeczeństwo informacyjne, co stanowi 85 % wartości projektu. Wkład własny jest współfinansowany przez partnerów projektu proporcjonalnie do rzeczowego zakresu projektu danej strony porozumienia. Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana 7 czerwca br., następnie 15 lipca br. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację projektu, którym w drodze przetargu została wyłoniona firma Asseco Buisness Solutions S.A. Wartość projektu po przetargu wynosi 5.338.291,29 zł. Projekt będzie realizowany w Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim, jednostkach organizacyjnych powiatu oraz w urzędach i jednostkach gminnych. Łącznie projekt będzie realizowany w 48 miejscach. Cele szczegółowe projektu zostały zdefiniowane następująco: 1) udostępnienie usług on-line administracji samorządowej; 2) udostępnienie nowych treści cyrfowych w Internecie; 3) utworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu celem przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców powiatu janowskiego; 4) wdrożenie rozwiazań i systemów do zarządzania informacją oraz do zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Projekt obejmuje wdrożenie następujących rozwiązań technicznych:

1. Dostawę sprzętu i oprogramowania: stacje robocze z monitorami oraz systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym i antywirusowym, komputery przenośne wraz z systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym i antywirusowym, komputery na wyposażenie telecentrum, serwery wraz z systemem backupu, UPS-y, urządzenia peryferyjne, Infokioski, projektory multimedialne.

2. Uruchomienie usług on-line poprzez utworzenie portalu internetowego Powiatu Janowskiego oraz 8 wortali tematycznych, dostarczenie modułów komunikacyjnych integrujących istniejące zasoby webowe z zasobami portalowymi, elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej skrzynki podawczej, elektronicznego archiwum, podpisów elektronicznych, oprogramowania adoptującego serwisy www dla osób niepełnosprawnych, wykonania usług integrujących istniejące rozwiązania z nowymi wprowadzanymi przez projekt.

3. Dostawę oprogramowania specjalistycznego GIS.

4. Adaptację pomieszczeń na węzły LAN wraz z dostawą i uruchomieniem klimatyzacji i systemem kontroli dostępu.

5. Budowę/modernizację sieci LAN poprzez ułożenie okablowania strukturalnego, montaż szaf dystrybucyjnych wraz z niezbędnym wyposażeniem, montaż urządzeń aktywnych i zabezpieczających typu firewall, dostawę HOT Spotów oraz systemu bezprzewodowego dostępu na potrzeby telecentrów.

Efektem projektu będzie:

- uruchomienie: Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP), (12 szt.), usług on-line (234 szt.), (informacja, interakcja, dwustronna interakcja, transakcja);

- wdrożenie: systemów bezpieczeństwa na sieci (8 szt.), systemów elektronicznego obiegu dokumentów (4 szt.), systemów elektronicznej archiwizacji dokumentów (5 szt.), wdrożenie systemów identyfikacji i autentykacji (73 szt.), systemów archiwizacji i backupu danych (7 szt.), platform serwerowych dla funkcjonowania aplikacji (13 szt.);

- zainstalowanie serwerów baz danych/aplikacji/plików (13 szt.),

- zakup komputerówz dostępem do sieci szerokopasmowej (330 szt.) i serwerów (13 szt.);

- utworzenie: węzłów dostępowych umożliwiających dostęp do sieci szerokopasmowej (6 szt.) i punktów dostępu do Internetu uzyskanych dzięki węzłom dostępowym (150 szt.);

- wybudowanie i modernizacja sieci LAN 7,5 km.

Niezwykle ważnym elementem projektu jest utworzenie portalu powiatowego i 8 wortali tematycznych tj.: Interaktywny Urząd, Praca, Niepełnosprawni i pomoc społeczna, Edukacja, Środowisko i ekologia, E-gospodarka, E-turystyka, E-kultura i sport. Portal Powiatowy będzie grupował, integrował i systematyzował w jednym miejscu treści dotychczas dostępne jako niezależne źródła, takie jaki BIP każdej jednostki i jej własna strona internetowa. Wortal tematyczny ,,Interaktywny Urząd” zakresem tematycznym obejmie sprawy obywatelskie, urzędową tablicę ogłoszeń oraz zamówienia publiczne. W wortalu ,,Praca” będzie można znaleźć oferty pracy oraz wiadomości na temat kariery. Wortal ,,Niepełnosprawni i pomoc społeczna” będzie stanowił wielostopniową bazę informacji przydatną dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu w ich codziennym życiu. Wortal ,,Edukacja” będzie stanowił informację o szkołach, instytucjach oświatowych na terenie powiatu, kursach, szkoleniach. Wortal ,,Środowisko i ekologia” będzie zawierał wiadomości dotyczące ochrony środowiska i przyrody. E-gospodarka będzie to informator dla mieszkańców i inwestorów, a zarazem publikator nowej treści przez przedsiębiorców Powiatu Janowskiego, zakresem obejmie sprawy gospodarcze. Wortal E-turystyka będzie stanowił wielostopniową bazę informacji dla turystów chcących odwiedzić region. E-Kultura i sport będzie stanowił bazę informacji dla mieszkańców powiatu, instytucji i osób z otoczenia kultury i sportu. Zapewnienie dostępu do Internetu jest koniecznym warunkiem rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Z wielu powodów nie wszyscy mieszkańcy będą mieli możliwość skorzystania z Internetu, dlatego istotną rolę bedą stanowiły Publiczne Punkty Dostępu do Internetu czyli placówki wyposażone w stanowiska komputerowe ze stałym łączem internetowym, będą to tzw. multimedialne kioski informacyjne z możliwością bezpłatnego przeglądania stron internetowych i obsługą poczty elektronicznej; PIAP – Telecentra miejsca świadczenia i realizacji powszechnie dostępnych usług dostosowanych do potrzeb społeczności lokalnej związanych z informatyką, działalnością szkoleniową i poradnictwem; punkty umożliwiające dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) z możliwością podłączenia i dostępu do Internetu komputerów przenośnych (laptopów i palmtopów) wyposażonych w bezprzewodową kartę sieciową. Projekt będzie pozytywnie skutkował poprzez następujące pozytywne efekty społeczno-gospodarcze: wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki oraz jej zdolności do tworzenia nowych miejsc pracy i lepsze wykorzystanie innowacji, rozwój nowoczesnego społeczeństwa i zasobów ludzkich dostosowanych do wymogów gospodarki opartej na wiedzy, poprawę atrakcyjności i spójności terytorialnej województwa lubelskiego, rozwój współpracy międzyregionalnej, poprawę skuteczności wdrażania polityki rozwoju regionalnego, budowę zintegrowanej wspólnoty społecznej i bezpieczeństwa, rozwój obszarów wiejskich. Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na miesiąc październik br.

Opracowała na podst. materiałów źródłowych Agnieszka Jargieło

 

Przetarg rozstrzygniety

W wyniku przetargu, ogłoszonego 12 czerwca 2010 roku, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Konsorcjum w składzie:

Asseco Business Solutions S.A. – jako Lider Konsorcjum.
ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin

oraz

„CETEKO" Zakład Usługowo-Produkcyjny Spółka z o. o.
ul. Hrubieszowska 20, 20-303 Lublin

oraz

E-STUDIO Software Nowakowska i Mędrek Spółka Jawna
ul. Mełgiewska 2, 20-209 Lublin

które otrzymało najwyższą liczbę punktów. Cena oferty –  5.099.966 zł.

 

Ruszyła informatyzacja powiatu

logo_rpo_s

Informatyzacja stwarza dla urzędu szereg nowych możliwości. Internet pozwala na szybkie komunikowanie się jednostek, przesyłanie dokumentów i wydawanie decyzji na odległość. Pozwala również na prezentację najważniejszych informacji na własnych stronach internetowych czy też w zakładce BIP. To wszystko sprzyja poprawie i zwiększeniu efektywności obsługi klientów.

Głównym celem informatyzacji urzędu jest udostępnienie usług on-line administracji samorządowej oraz wzrost dostępności publicznych zasobów cyfrowych w Internecie.

Prace przygotowawcze nad realizacją projektu, pt. "Zrównoważony rozwój społeczeństwa informacyjnego Powiatu Janowskiego" trwają już od 2007 roku. W celu realizacji projektu dnia 1 lipca 2008 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Powiatem Janowskim, a gminami Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki. W 2008 roku zostało opracowane studium wykonalności projektu.

 
Aktualności z serwisu rpo.lubelskie.pl