Usługi on-line

Wdrożony został System E-Powiat, który grupuje, integruje i systematyzuje w jednym miejscu treści dotychczas dostępne jako niezależne źródła takie jak BIP każdej jednostki i jej własny serwis (strona) internetowa. Dodatkowo system jest jednolitym na poziomie powiatu interfejsem do E-Usług: stan załatwienia sprawy, składanie dokumentów elektronicznych (Elektroniczna Skrzynka Podawcza) , elektronicznego repozytorium aktów prawa lokalnego.

strona

Nowa strona www Powiatu

Wdrożenie Systemu E-Powiat obejmuje również budowę i rozbudowę Portalu dostępowo-informacyjnego dla powiatu janowskiego, który zgodnie z założeniem ma stanowić centralne miejsce dostępu (dla osób uprawnionych) do urzędowych baz transakcyjnych, baz danych, stron internetowych oraz poczty elektronicznej - platformę dostępu do wszystkich danych rozproszonych w różnych lokalizacjach. Utworzono również specjalistyczne wortale o różnej tematyce: informator Urzędu „Interaktywny Urząd”, baza gospodarcza (E-Gospodarka), turystyczna (E-Turystyka), kulturalna (E-Kultura i Sport) a także Niepełnosprawni i pomoc społeczna, Edukacja, Środowisko i Ekologia, Praca. Wdrożenie systemu zakłada możliwość rozbudowy treści przez przedsiębiorców, firmy i osoby zajmujące się turystyką, a także kulturą i sportem. Samodzielna publikacja treści jest zgodna z ideą Web2 oraz spójna z ideą społeczeństwa informacyjnego. Dane dostępowe niezbędne do samodzielnej publikacji treści zostaną przekazane zainteresowanym przedsiębiorcom w sposób spersonalizowany aby zapewnić niezbędne bezpieczeństwo oraz zagwarantować dostęp tylko uprawnionym.