Urzędowa sprawa przez Internet

Ogólna wartość projektu to kwota rzędu 5,3 mln zł, z czego około 4,5 mln stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej, reszta to wkład własny Starostwa oraz siedmiu gmin naszego powiatu. Beneficjentem projektu jest powiat janowski.

Informatyzacja powiatu jako inwestycja nie jest widoczna tak jak np. budowa dróg czy boiska, ale równie ważna, szczególnie dzisiaj, w świecie informatyzacji i nowoczesnych technologii. Fachowo można powiedzieć, że powiat janowski włączył się w cyfrową Polskę. Jeszcze w tym roku zacznie działać nowa strona internetowa powiatu, a więc i nowe wortale tematyczne (strony internetowe o konkretnej tematyce), wspólne dla starostwa i gmin, które w czytelny sposób udzielą informacji na temat urzędu, gospodarki, turystyki, kultury, sportu, ekologii, środowiska czy pomocy społecznej (oczywiście, z terenu powiatu). Na stronie internetowej urzędów dostępne będą też tzw. „kioski z pracą”, w których zarówno poszukujący pracy, jak i pracodawcy, będą mogli zamieszczać ogłoszenia. Dla tych, którzy nie mają dostępu do Internetu w domu, zainstalowane zostaną infokioski, czyli bezpłatne, publiczne punkty dostępu do Internetu, które powstały w celu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Z ich pomocą będzie można przesłać dokumenty do magistratu, albo np. zapoznać się z informacjami, zawartymi na str. internetowej urzędu. Infokioski dostępne są 24 godz. na dobę dzień w dzień.

Głównym celem projektu było udostępnienie obywatelom usług drogą on-line, czyli poprzez Internet. W tym celu utworzono bazę elektronicznych formularzy, dotyczących, np. załatwienia sprawy w wydziale komunikacji. Na powiatowej witrynie będzie można znaleźć komplet informacji o działaniach czy dokumentach, potrzebnych do załatwienia określonej sprawy. Na stronie powiatu (www.powiatjanowski.pl) będzie do pobrania około 90 formularzy, dotyczących spraw, które można załatwić w urzędach gmin, i 130 formularzy, dotyczących spraw, będących w gestii powiatu. W ramach projektu wprowadzono również elektroniczny obieg dokumentów, wdrożono elektroniczną skrzynkę podawczą, elektroniczne podpisy i e-archiwum, zmodernizowano i rozbudowano około 7,5 km sieci komputerowych oraz zakupiono 339 nowych zestawów komputerowych wraz z drukarkami, użytkowym oprogramowaniem i bazami danych. Funkcjonuje również edytor aktów prawnych, będzie też punkt obsługi osoby niepełnosprawnej. W każdym urzędzie powstały serwerownie - serca projektu, które są odpowiednio zabezpieczone, klimatyzowane, zaopatrzone w system przeciwpożarowy oraz zasilanie awaryjne.

Ludzie na co dzień używają Internetu i znają jego możliwości. Urzędy, wiedząc o tym, coraz częściej inwestują w rozwój infrastruktury informacyjnej, chcąc wykorzystać systemy informatyczne w działalności administracji lokalnej. Urzędnik musi się dostosować do nowych form działania, ale nie obywatel, który ma prawo wyboru sposobu załatwienia sprawy. Czy to działanie przyniesie skutek? Czy mieszkańcy naszego powiatu sprawy urzędowe będą załatwiać drogą on-line, czy też może okażą się tradycjonalistami - czas pokaże.

Efekty realizowanego projektu omówiono 24. listopada br. na konferencji w Ośrodku Edukacji Ekologicznej.

Tekst: Alina Boś