Data: 21.05.2019 Imieniny: Jana, Moniki, Wiktora

Usługi geodezyjne

opublikowano: 2014-11-07 10:39:53
Informacje o usługach geodezyjnych dostępnych na platformie ePUAP
 
Wramach utworzonego systemu uruchomione zostają nastepujące procedury:

1.    Przyjmowanie i obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych
2.    Udostępnienie informacji i dokumentów z zasobu
3.    Zatwierdzanie dokumentacji (geologiczne złoża kopaliny, hydrogeologiczna, geologiczno – inżynierska
4.    Zgłoszenie budowy/wykonania robót budowlanych
5.    Pozwolenie na budowę/rozbiórkę
6.    Przeniesienie pozwolenia na budowę
7.    Wydanie wyrysu, kopii mapy ewidencyjnej, kopii mapy sytuacyjno wysokościowej do celów opiniodawczych
8.    Przyjęcie operatu pomiarowego do zasobu
9.    Wydanie zezwolenia na lokalizację ogrodzeń przy drodze powiatowej
10.    Wydanie decyzji na remont przebudowę lub budowę zjazdu
11.    Wydanie decyzji na lokalizację urządzeń obcych w pasie drogowym
12.    Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego
13.    Wniosek o zgłoszenie zmian danych ewidencyjnych
14.    Wniosek o przeprowadzenie klasyfikacji gruntów
 

Każdy zainteresowany może złożyć wniosek za pomocą przygotowanych formularzy elektronicznych na platformie ePUAP: epuap.gov.pl

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim

ul. Zamoyskiego 59
23-300 Janów Lubelski

tel. 015 8720 309
tel. 015 8725 450
fax. 015 8720 559

Godziny pracy:

Pn, Śr, Cz:      7:30 - 15:30
Wt:                   7:30 - 16:00
Pt:                    7:30 - 15:00
So, N:            nieczynne

NIP: 862-15-25-217
Więcej...

polecane wydarzenia

Gminy powiatu janowskiego