Data: 19.09.2018 Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

opublikowano: 2012-01-18 13:25:24
Adres
ul. Zamoyskiego 77
23-300 Janów Lubelski
Telefon
15 8720 364
Fax
-
e-mail
tswis@powiatjanowski.pl
Pracownicy
Krzysztof Sydor
 

 

Do zakresu działania Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności należy :

1. przyjmowanie i kierowanie wniosków o wydanie orzeczenia do rozpatrzenia na posiedzenie składu orzekającego i ustalanie terminu tego posiedzenia;

2. wydawanie:

  • orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia,
  • orzeczeń o niepełnosprawności dla osób dorosłych,
  • orzeczeń o umorzeniu postępowania,
  • postanowień w sprawie zawiadomienia o nie załatwieniu sprawy w terminie,
  • legitymacji dla osób niepełnosprawnych oraz dla dzieci do ukończenia 16 roku życia;

3. wyznaczanie składów orzekających spośród członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zgodnie ze specjalizacją;

4. przesyłanie odwołań wraz z aktami sprawy do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;

5. kierowanie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych wniosków o kierowanie członków zespołu na szkolenie, którego ukończenie warunkuje prawo wyznaczania ich do składów orzekających;

6. prowadzenie bieżących szkoleń dla członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dotyczących realizacji procedur orzeczniczych;

7. sporządzanie sprawozdań kwartalnych oraz rocznych z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;

8. prowadzenie dokumentacji osób zatrudnionych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

 


polecane wydarzenia

Gminy powiatu janowskiego