Komunikat dotyczący udzielania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Szanowni Państwo, Mając na uwadze troskę o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno osób udzielających porad, jak i osób korzystających z nieodpłatnego poradnictwa, w związku z dynamicznie wzrastającą liczbą zachorowań na COVID-19, Starosta Janowski informuje, że w okresie od dnia 2 listopada 2021 r. do odwołania, działalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym oraz w punkcie… Czytaj więcej

Obrazek domyślny - herb gminy

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Janowskiego Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na wykonanie zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego… Czytaj więcej

Obrazek domyślny - herb gminy

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Programu współpracy

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskim w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Rocznego programu współpracy powiatu janowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”. Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj…. Czytaj więcej

Koronawirus – cała Polska w czerwonej strefie

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną rząd reaguje na bieżąco i wprowadza kolejne zasady bezpieczeństwa. Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa jest obecnie naszym priorytetem. Od soboty, 24 października cała Polska zostanie objęta obostrzeniami czerwonej strefy. Wśród zmian znajdą się: zajęcia zdalne również w klasach 4-8 szkół podstawowych, obowiązek przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia pod… Czytaj więcej