...

...

...

...

...

...

...

...

Polskie Jasełka

Jaselka2019 25

Tegoroczne jasełka w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym miały oprócz religijnego również wymiar patriotyczny wkomponowany w treść bożonarodzeniową. Na tle betlejemskiej stajenki pokazano bogatą kulturę polskiego społeczeństwa. Małemu Jezusowi dary składali przedstawiciele różnych regionów Polski.

       Byli tam w strojach ludowych przedstawiciele Lubelszczyzny, Mazowsza, Kujaw, Śląska czy okolic Krakowa. Górale, pasterze, leśnicy, górnicy, żołnierze, marynarze, rybacy, pszczelarze i rolnicy. Na licznych zakrętach historii wiara zawsze była w sercach Polaków w myśl hasła: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. To dzięki gorliwości naszych przodków Polska była krajem wiernym Bogu „od żłóbka aż do krzyża”. Dzieci i młodzież dowód wierności tym wartościom wyrażają poprzez swoją gorliwość w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Zaangażowanie młodych aktorów zachwyciło publiczność. Słowa uznania padły z ust ks. proboszcza Waldemara Fariona oraz dyrektor placówki p. Iwony Miśkiewicz- Rachwał.

mt_gallery:Jaselka2019