...

...

...

...

...

...

...

...

Ogłoszenie

Drodzy rodzice!

Od 23.03.2020r do 10.04.2020r. Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy będzie realizował zajęcia edukacyjno- terapeutyczne, rewalidacyjno- wychowawcze, z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w systemie pracy zdalnej. Nauczyciele będą przesyłać wychowankom (na pocztę elektroniczną rodziców) karty pracy, propozycje ćwiczeń i zabaw dostosowane do ich indywidualnych możliwości.

Nowa sytuacja wymaga od rodziców, ich dzieci oraz nauczycieli mobilizacji i współpracy. Rodziców prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.