...

...

...

...

...

...

...

...

Szanowni rodzice!

Informujemy, że Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy w Janowie Lubelskim wznowi zajęcia stacjonarne po zapoznaniu się i wdrożeniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej określających szczegółowe warunki sanitarno- epidemiologiczne, jakie musza być spełnione, żeby zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, ich rodziców/ opiekunów prawnych oraz pracowników placówki.

Z poważaniem

Dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego

w Janowie Lubelskim

Iwona Miśkiewicz- Rachwał