...

...

...

...

...

...

...

...

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2020/2021

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2020/2021

OFERUJEMY:

• Zajęcia dydaktyczne w małych grupach (od 2 do 8 osób)

• Zajęcia indywidualne:

- rehabilitacja

- integracja sensoryczna

- terapia logopedyczna

- terapia psychologiczna

- usprawnianie widzenia

- terapia behawioralna

- terapia ręki

- trening umiejętności społecznych

- terapia pedagogiczna

- alternatywne metody komunikacji

• Zajęcia dodatkowe:

- rytmika

- dogoterapia

- religia

- sensoplastyka

- Ruch Rozwijający Weroniki Sherborn

PROWADZIMY:

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka dla dzieci od pierwszych miesięcy życia

do chwili podjęcia nauki w szkole.

ZAPEWNIAMY:

• zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

• catering

• transport wychowanków do placówki

Do placówki przyjmowane są osoby w wieku od 3 do 25 lat

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, umiarkowanym

oraz znacznym ze sprzężeniami. Możliwość nauczania indywidualnego w domu.

SKŁADANIE WNIOSKÓW DO 14 SIERPNIA 2020 ROKU

TEL: 15 843 14 20