...

...

...

...

...

...

...

...

II POWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

DzienGodnosci

A to Polska właśnie… 100 lat Niepodległej - pod takim hasłem odbył się 10 maja 2018 r. II Powiatowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. celebrowaną przez księdza kanonika Jana Sobczaka, ks. Roberta Zynwalę oraz ks. kanonika Andrzeja Świątka w Sanktuarium MB w Janowie Lubelskim. Następnie uczestnicy uroczystości udali się przemarszem ulicami miasta  do Janowskiego Ośrodka Kultury, gdzie zostali przywitani przez dziecięco- młodzieżową orkiestrę dętą ALE GRO pod batutą maestro Aleksandra Krzosa działającą przy Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie pod dyrekcją Anny Kaproń. Kolejnym punktem uroczystości było symboliczne wypuszczenie w niebo pomarańczowych balonów.  Powitania oraz otwarcia części artystycznej dokonała Iwona Miśkiewicz Rachwał – Dyrektor ORW, głos zabrał również ks. kanonik Jan Sobczak. Jako pierwsi wystąpili mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim, którzy pod kierunkiem pana Karola Przytuły zaśpiewali piosenkę pt. Oka. Następnie zaprezentowali się wychowankowie Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w tańcach: Trojak, Polonez, Kujawiak oraz do piosenki Kukułeczka, pochodzącej z repertuaru Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze. W realizację ostatniego zaangażowały się uczennice Teatru Tańca działającego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim pod opieką pani Wiolety Małysz. Na koniec wystąpili uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, którzy zaprezentowali montaż słowno- muzyczny o tematyce patriotycznej oraz zatańczyli Poloneza. Prezentację palcówek podsumował Antoni Kulpa - wicestarosta powiatu janowskiego, a zakończeniem spotkania był poczęstunek integrujący wszystkich przybyłych.

Uczestnicy mieli również możliwość obejrzenia dwóch wystaw fotograficznych o tematyce patriotycznej, które wystawiono w budynku Janowskiego Ośrodka Kultury. Pierwsza z nich zatytułowana Jesteśmy tym co pamiętamy była owocem dwuetapowych warsztatów fotograficznych, w których udział wzięli uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy    w Janowie Lubelskim. Druga wystawa pt. Piękne są nasze barwy ojczyste to relacja z zajęć edukacyjnych w Ośrodku Rewalidacyjno- Wychowawczym w Janowie Lubelskim, których celem było propagowanie święta flagi, mającego w roku 2018 szczególne znaczenie.

Organizatorem II Powiatowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną był Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Janowie Lubelskim. Do współpracy zostały zaproszone instytucje zajmujące się osobami niepełnosprawnymi na terenie powiatu janowskiego: Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Sandomierskiej, Dom Pomocy Społeczne „Barka” im. Jana Pawła II, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej.

Powiatowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną wszedł na stałe do kalendarza imprez organizowanych w powiecie janowskim. Jest to doroczna lekcja zrozumienia i integracji dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przypomnienie faktu, iż osoby z niepełnosprawnością intelektualną są pełnosprawnymi członkami społeczeństwa polskiego oraz pragną być przez nie szanowane i akceptowane.

mt_gallery:DzienGodnosciII