.Wychowankowie Placówki „Promyk” z wizytą u św. Franciszka