Zakup i montaż na bloku operacyjnym nowoczesnego stołu operacyjnego